Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine

22.07.2020 16:40

Zdravniška zbornica Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije prejela pojasnilo, da Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 glede načina in oblike posredovanja vlog ne določa odstopanj, zaradi česar morajo upravičenci oddati vlogo na obrazcu iz Priloge 1 pravilnika, tudi če so vloge poslali pred uveljavitvijo pravilnika.

Zdravniška zbornica Slovenije je zaradi odsotnosti navodil državne oblasti glede izvedbe 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20), ki določa, da se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti v času epidemije ne zaračunava najemnina ali del najemnine, za svoje člane pripravila vzorce dopisov, s katerimi so lahko od upravljavca premoženja zahtevali oprostitev plačila najemnine.

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije je nato v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: pravilnik), ki je stopil v veljavo z 9. 7. 2020 in v 5. členu med drugim določa, da upravičenci vlogo za oprostitev plačila najemnine oddajo na obrazcu (Priloga 1 k pravilniku), k njej pa priložijo še zahtevano dokumentacijo in izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev (Priloga 2 k pravilniku) (več informacij o določbah pravilnika je dostopno tukaj).

Na ministrstvo za javno upravo smo zato naslovili vprašanje, na kakšen način bodo obravnavane tiste vloge za oprostitev plačila najemnine, ki so jih upravičenci poslali na zavezance pred uveljavitvijo navedenega pravilnika in jih niso poslali na obrazcu iz Priloge 1, pod kar bi lahko uvrščali tudi vzorce dopisov, ki jih je pripravila zbornica. Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije nam je odgovorilo, da pravilnik glede načina in oblike posredovanja vlog ne določa odstopanj, zaradi česar morajo upravičenci oddati vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, in ji je priložena zahtevana dokumentacija z izjavo iz Priloge 2. Ministrstvo za javno upravo je nadalje navedlo, da mora zavezanec v primeru, ko vloge za oprostitev najemnine upravičenec ni vložil na predpisanem obrazcu (ampak je to storil na drugačen način) zahtevati od upravičenca dopolnitev vloge z zahtevo po predložitvi vloge na obrazcu iz Priloge 1 k pravilniku. Ob tem pa pojasnjujemo, da upravičenci, ki ste oprostitev najemnine uveljavljali z našimi vzorci dopisov, lahko to storite že sami ter dopolnite vlogo na obrazcu skladno s pravilnikom.

Opozarjamo, da je rok za vložitev zahtev 31. avgust 2020 (tretji odstavek 4. člena pravilnika).

Oddelek za pravne zadeve