Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Neustavnost načina izvedbe povračila sredstev neizvedenega programa koncesionarjem po 76. členu ZIUOOPE

10.07.2020 14:03

Zdravniška zbornica Slovenije je na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije dne 10. 7. 2020 naslovila zahtevo za spremembo predloga Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, ki določa, da lahko zahtevke na tej podlagi uveljavljajo zgolj, če niso uveljavili pravice iz naslova plač in nadomestil plač za dejavnost gospodarstva, brez upoštevanja, kolikšno višino pomoči so dejansko prejeli. Predlog je po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije zaradi vzpostavitve arbitrarnega razlikovanja ter nespoštovanja načela varstva zaupanja v pravo neustaven in neskladen z namenom zakona.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki v 76. členu določa, da se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v cenah za tekoče leto.

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je na portalu e-demokracija na tej podlagi objavilo predlog Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, ki med drugim v 2. členu določa, da lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti zahtevek za povračilo sredstev uveljavljajo, če niso uveljavili pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki je veljal za dejavnost gospodarstva, kar se po našem mnenju ne nanaša na uveljavljanje pravic koncesionarjev glede proračunskega financiranja dodatkov.

Predlagana ureditev je po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije neustavna in neskladna z namenom ZIUOOPE, ki je v nadomestitvi fiksnih stroškov izvajalcev, zaradi česar je na ministrstvo 10. 7. 2020 naslovila dopis z zahtevo, da vsebino predloga pravilnika v tem delu spremeni. Ministrstvo smo v dopisu opozorili, da bi predlagana ureditev tako ponovno v očitno slabši in diskriminatorni položaj postavljala koncesionarje, ki v času uveljavljanja ukrepov po ZIUZEOP po naravi stvari niso mogli vedeti za bodoče sprejetje ter način implementacije ureditve delnega financiranja programa iz 76. člena ZIUOOPE, zaradi česar so, čeprav za kratek čas, uveljavljali pomoč po ZIUZEOP. S predlagano določbo pravilnika bi ministrstvo arbitrarno, brez stvarno utemeljenega razloga za razlikovanje, v celoti onemogočilo vlaganje zahtevkov za financiranje programa po 76. členu ZIUOOPE kljub uveljavljanju minimalnih sredstev po ZIUZEOP. Iz navedenega sledi, da ministrstvo ne bi ustvarjalo zgolj neutemeljenih razlik med koncesionarji ter javnimi zdravstvenimi zavodi, ampak bi s splošnim onemogočenjem uveljavljanja pravice ustvarilo bistvene razlike tudi med koncesionarji samimi, saj bi določene koncesionarje, ki niso uveljavljali pravic iz naslova plač in nadomestil plač, postavili v boljši položaj kot tiste koncesionarje, ki so te pravice uveljavljali, kar je sporno z vidika zagotavljanja enakopravnosti ter enakih pravic izvajalcev v javni zdravstveni mreži.

Nadalje ministrstvo v dopisu opozarjamo, da je predlagana ureditev sporna tudi s širšega, ustavnopravnega vidika, saj ministrstvo z njo veže pravne posledice na ravnanje koncesionarjev (uveljavljanje zahtevkov po ZIUZEOP) v času, ko tako pravice iz ZIUOOPE kot tudi način njihove izvedbe še niso bili poznani. Iz tega izhaja, da koncesionarji v času uveljavljanja pravic po ZIUZEOP niso mogli vedeti, kakšne pravne posledice jih bodo doletele v primeru uveljavljanja teh pravic in posledično niso mogli ustrezno prilagoditi svojega ravnanja, saj spremembe pravnih predpisov po naravi stvari niso mogli predvideti, kar v večji meri posega v načelo varstva zaupanja v pravo in je tako v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije.

Zdravniška zbornica Slovenije zato ministrstvu predlaga, da v izogib kasnejši sprožitvi ustavnosodne presoje ter naknadnemu plačilu zamudnih obresti v pravilniku odpravi zgoraj omenjene razloge neustavnosti ter koncesionarjem omogoči, da lahko po 76. členu ZIUOOPE uveljavljajo povračilo v višini razlike med sredstvi, do katerih bi bil upravičeni na podlagi tega člena, in med sredstvi, ki so jih prejeli iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP.

Dopis Zdravniške zbornice Slovenije z dne 10. 7. 2020 je dostopen tukaj.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije