Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zagotovljeno financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah za samozaposlene koncesionarje

24.06.2020 17:49

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je zbornici dne 24. 6. 2020 posredovalo odgovor glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah za samozaposlene koncesionarje. Ministrstvo v odgovoru navaja, da so tudi samozaposleni zdravniki in zobozdravniki koncesionarji upravičeni do proračunskega financiranja dodatka. Samozaposleni koncesionarji morajo za osnovo, od katere si obračunajo dodatek, vzeti osnovo, od katere tekoče obračunavajo prispevke in ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Zdravniška zbornica Slovenije je na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije ter na Vlado Republike Slovenije naslovila dva dopisa, s katerimi smo ministrstvo in vlado pozvali, da zagotovi enakopravno obravnavo samozaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov koncesionarjev (v nadaljevanju: koncesionarji) v razmerju do drugih pravno-organizacijskih oblik izvajanja zdravstvene dejavnosti ter s tem prepreči diskriminacijo nasproti zaposlenim koncesionarjem v pravnih osebah zasebnega prava.

Ministrstvo nam je danes, 24. 6. 2020, posredovalo odgovor na naše pozive (dostopen tukaj), v katerem navaja, da pri obravnavi zahtevkov in presojanja upravičenosti dodatka ne bo uporabilo razlikovalnega elementa pravno-organizacijske oblike izvajanja zdravstvene dejavnosti, saj so tudi samozaposleni zdravniki s koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti del javne službe in so lahko v primerih, ko so izpolnjeni pogoji iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in njene razlage, upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Ministrstvo pa ob tem opozarja, da koncesionarji dodatek za delo v rizičnih razmerah obračunajo od dejanske osnovne plače zaposlenega, če je njena višina v okviru osnovne plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju (torej najmanj v višini izhodiščne plače v javnem sektorju in največ v višini plače ob doseženih vseh napredovanjih); če je plača višja ali nižja, kot najvišja ali najnižja možna v javnem sektorju, se uporabi to v javnem sektorju. Povedano pa velja tudi za samozaposlene koncesionarje. Za izračun osnove, od katere si obračunajo dodatek samozaposleni koncesionarji, morajo vzeti osnovo, od katere tekoče obračunavajo prispevke in ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Zahtevki za financiranje dodatka koncesionarji na sekundarni ravni pošljejo Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, koncesionarji na primarni ravni pa občini – koncedentu.

Koncesionarje ob tem opozarjamo, da je zadnji rok za vložitev zahtevkov 30. 6. 2020.

Za več informacij glede izračuna višine osnove vam svetujemo, da se obrnete na vodjo Službe za zdravstveno ekonomiko, plan in analize Zdravniške zbornice Slovenije, Niko Sokolič (elektronska pošta: nika.sokolic@zzs-mcs.si; telefonska številka: 01 30 72 141).

Oddelek za pravne zadeve