Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Navodila ministrstva za zdravje glede proračunskega financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah za koncesionarje na sekundarni ravni

11.06.2020 10:32

Ministrstvo za zdravje RS je po več s strani zbornice poslanih pozivih 10. 6. 2020 izdalo navodila glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjem, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in imajo koncesijo podeljeno s strani ministrstva za zdravje. Koncesionarji na primarni ravni zahtevke oziroma račune za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah posredujejo občini, ki jim je podelila koncesijo.

Zdravniška zbornica Slovenije je po uveljavitvi novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) na Ministrstvo za javno upravo RS nemudoma posredovala prošnjo za pojasnila glede načina izplačevanja dodatka. S strani ministrstva za javno upravo je zbornica prejela zgolj pojasnila (dostopna tukaj) glede okvirnega postopka refundacije dodatka, medtem ko nas je za natančnejša pojasnila napotilo na resorno ministrstvo – Ministrstvo za zdravje RS. Zdravniška zbornica Slovenije se je na ministrstvo obrnila z več pozivi za izdajo navodil, ki smo jih 10. 6. 2020 vendarle prejeli.  

Ministrstvo za zdravje RS v svojih navodilih navaja, da dopis naslavlja le na koncesionarje, ki opravljajo javno službo na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, saj zgolj slednji zahtevke oziroma račune za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah posredujejo Ministrstvu za zdravje RS, ki jim je podelilo koncesijo. Koncesionarji za dejavnosti, ki jih opravljajo na podlagi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, zahtevke oziroma račune za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah posredujejo občini, ki jim je podelila koncesijo.

Koncesionarji so do financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah upravičeni le za ure dela, ki so opravljene do plačnika ZZZS in v katerih se je dejansko opravljalo delo v rizičnih razmerah glede na pogoje, kot jih določa KPJS in razlaga KPJS (razlaga dostopna tukaj).

Zavezanec za plačilo koncesionarjev, ki so bili vključeni v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva, je javni zdravstveni zavod, s katerim ima koncesionar sklenjeno pogodbo o vključevanju v sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Koncesionarji so upravičeni do financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah v obdobju od 13. marca 2020 do vključno 31. 5. 2020. Do dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS so upravičene osebe, ki imajo pri koncesionarju sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (vključno s specializanti, sekundariji in pripravniki). Do dodatka torej niso upravičene osebe, ki imajo s koncesionarji sklenjene druge pogodbe za opravljanje dela (npr. podjemne pogodbe). Prav tako do dodatka niso upravičeni direktorji koncesionarjev, in sicer za poslovodne naloge, ki jih opravljajo v skladu s pogodbo o zaposlitvi.

Koncesionarji dodatek za delo v rizičnih razmerah obračunajo od dejanske osnovne plače zaposlenega (in ne po standardih ZZZS), če je njena višina v okviru osnovne plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Če dejanska osnovna plača zaposlenega presega najvišjo osnovno plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju, se za obračun dodatka upošteva najvišja osnovna plača iz javnega sektorja. Za pomoč pri izračunu je ministrstvo za zdravje pripravilo seznam delovnih mest z razponom plačnih razredov in osnovnih plač v javnem sektorju (dostopen tukaj).

Koncesionarji izstavijo en zahtevek oziroma račun za izplačilo sredstev za celotno časovno obdobje (marec, april in maj 2020) iz naslova dodatka po KPJS preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) z dvema obveznima prilogama:

  • tabela (dostopna tukaj), ki jo koncesionarji zaradi obdelave podatkov posredujejo v excel obliki), ki vsebuje pet zavihkov (I. dodatki; marec 2020; april 2020; maj 2020; II. utemeljitev), ki so vsi obvezni za izpolnjevanje. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vseh zavihkov so v zavihku »Navodila za izpolnjevanje«;
  • sklep (vzorec sklepa je dostopen tukaj), s katerim delodajalec (koncesionar) določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je delavec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Ministrstvo navaja, da bo v primeru, če bo račun koncesionar izstavil do 19. 6. 2020, plačilo računa izvedeno predvidoma v juliju 2020, če pa bo račun koncesionar izdal do 17. 7. 2020, bo plačilo računa izvedeno predvidoma v avgustu 2020.

Ob tem opozarjamo, da če koncesionar računa za plačilo dodatka ne bo izstavil do navedenih datumov, bo ministrstvo štelo, da povračila sredstev za navedeni dodatek koncesionar ne bo uveljavljal.

Ministrstvo v svojem dopisu še opozarja, da mora koncesionar za potrebe morebitnega nadzora hraniti vso dokumentacijo povezano z izplačili dodatkov po KPJS, pri čemer morajo biti posredovani zahtevki skladni z zakonodajo in organizacijo zdravstvenega varstva v času epidemije in evidencami.

Celotna navodila Ministrstva za zdravje Republike Slovenije so dostopna tukaj.

 

Oddelek za pravne zadeve