Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Refundacija dodatka za delo v rizičnih razmerah koncesionarjev

20.05.2020 08:35

Zdravniška zbornica Slovenije je 18. 5. 2020, po več poslanih prošnjah za pojasnilo s strani ministrstva za javno upravo prejela okvirna pojasnila glede načina refundacije dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) iz proračuna za koncesionarje.

Državni zbor RS je na seji dne 28. 4. 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/20), s katero je dopolnil šesti odstavek 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP). Z novelo je posegel v zakon na način, da je določil proračunsko financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor) za koncesionarje javne zdravstvene službe.)

Zdravniška zbornica Slovenije je zaradi nejasnosti določbe ter obilice vprašanj, ki jih je prejemala s strani članstva, večkrat prosila Ministrstvo za javno upravo RS za pojasnila glede načina refundacije navedenega dodatka. S strani slednjega smo 18. 5. 2020, prejeli okvirna pojasnila glede načina izplačevanja dodatka (dostopna tukaj).

Iz pojasnil izhaja, da bo izplačevanje potekalo prek neposrednega proračunskega uporabnika, na predlog katerega bo ministrstvo za javno upravo odprlo novo postavko COVID-19. Iz zahtevka/vloge zasebnega izvajalca bo moralo po pojasnilih ministrstva za finance (povzeta v priloženih pojasnilih) biti poleg podatkov, ki jih bo pristojni resor potreboval za presojo utemeljenosti zahtevka, razvidno najmanj število zaposlenih pri zasebnem subjektu, število zaposlenih, ki so opravljali delo »v službi« (torej brez tistih, ki so delali od doma, bili na dopustu, čakanju, bolniškem staležu, ipd.), število ur, ko so bili izpostavljeni rizičnim razmeram in bruto/bruto znesek dodatka.

Ministrstvo za javno upravo k temu še dodaja, da bodo poleg zgoraj navedenih podatkov morali koncesionarji posredovati tudi podatke o konkretnih delovnih mestih zaposlenih, ki so delo opravljali v nevarnih pogojih, bruto urni postavki, številu ur, ko je zaposleni delal v nevarnih pogojih in o nalogah zaposlenega, ki jih je opravljal v nevarnih pogojih. Ministrstvo za javno upravo še dodaja, da bo delodajalec moral zagotoviti dokument, s katerim so bila določena dela in naloge, ki se pri delodajalcu opravljajo v nevarnih pogojih dela in čas, ko so zaposleni opravljali dela in naloge v nevarnih pogojih dela. O porabi sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP, bo po potrebno zagotoviti poročanje ter bodo sredstva predmet nadzora pri končni porabi.

Podrobnejša navodila bo po besedah Ministrstva za javno upravo RS podalo resorno pristojno ministrstvo (Ministrstvo za zdravje RS), na katerega smo se že obrnili s prošnjo po natančni razjasnitvi postopka. Odgovor ministrstva bomo objavili.

Oddelek za pravne zadeve