Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Proračunsko financiranje koncesionarjev, ki izvajajo javno zdravstveno službo, v času epidemije COVID-19

03.06.2020 15:26

Dne 31. 5. 2020 je pričel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki v 76. členu določa proračunsko financiranje izvajalcev javne zdravstvene službe, ki se izvede skladno z navodili Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Zdravniška zbornica Slovenije je zato na ministrstvo naslovila ponovni poziv za pojasnila glede  načina refundacije sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah iz 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor ter za navodila glede izvedbe proračunskega financiranja po 76. členu ZIUOOPE.  

Koncesionarji, ki izvajajo javno zdravstveno službo so na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) upravičeni do proračunskega financiranja izplačil dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS). V zvezi s tem v skladu s pojasnili Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije z dne (besedilo dopisa dostopno tukaj) mora natančnejšo določitev postopka podati Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; besedilo zakona je dostopno tukaj; v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki je pričel veljati z dnem 31. 5. 2020. Zakon med drugim v 76. členu določa, da Proračun Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe in jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi predpisa, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti za zajezitev in obvladovanje epidemije, izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v cenah za tekoče leto. Izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko zahtevajo povračilo sredstev za obdobje od uveljavitve predpisa iz prejšnjega stavka do konca trajanja epidemije, pri čemer skladno s četrtim odstavkom 76. člena izvajalec ne more uveljavljati zahtevkov iz prvega odstavka tega člena, če uveljavlja pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva.

Zdravniška zbornica Slovenije je z namenom razjasnitve načina uveljavljanja proračunskega financiranja koncesionarjev na ministrstvo za zdravje naslovila nov poziv za podajo pojasnil (besedilo poziva dostopno tukaj), v katerem izpostavljamo, da ministrstvo navkljub podelitvi nove pristojnosti za določitev načina proračunskega financiranja s 76. členom ZIUOOPE ni izvršilo niti svoje pristojnosti, ki mu je bila podeljena z ZIUZEOP.

Pojasnila ministrstva za zdravje, bomo po prejemu nemudoma objavili med novicami na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije, zato vam predlagamo, da jih redno spremljate.

Oddelek za pravne zadeve