Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obvestilo zasebnim izvajalcem glede aktualnega sklepanja pogodb z javnimi zavodi - ustrezna ureditev odškodninske odgovornosti

29.03.2020 15:18
Zaradi epidemije COVID-19 se vse več koncesionarjev in ostalih zasebnikov (v nadaljevanju zasebniki) vključuje v izvajanje zdravstvenih storitev v javne zavode, ki so določeni kot t. i. vstopne točke, ter v druge javne zavode. Zbornica je v zvezi s tem pripravila vzorec pogodbe o sodelovanju, ki bi bila pravna podlaga za tako vključevanje, in ki je skupaj s pojasnili dostopna tukaj.

Ob tem ugotavljamo, da je javni zavodi bodisi nočejo skleniti, bodisi bistveno spremenijo njene ključne določbe. V tem oziru so še posebej problematične spremenjene določbe, ki urejajo vprašanje odškodninske odgovornosti.

Zavarovanje odgovornosti, ki ga imajo javni zavodi sklenjenega s svojimi zavarovalnicami, je lahko nepopolno in neustrezno za razmere epidemije COVID-19, ali pa imajo javni zavodi s svojimi zavarovalnicami neustrezno urejeno kritje za zasebne izvajalce, ki se vključujejo v delo pri javnih zavodih. To lahko pomeni, da niso kriti vsi tipi odgovornosti zasebnika (npr. krita je odgovornost za strokovne napake, ne pa škoda, ki bi nastala zasebniku samemu z okužbo ali kako drugače), da lahko javni zavod (ali njegova zavarovalnica) zahteva od zasebnika povrnitev škode, ki je bila povzročena bolniku, ali pa, da mora zasebnik kot delodajalec še vedno sam kriti vso škodo, ki jo utrpijo njegovi zdravstveni delavci.

Vprašanja odškodninske odgovornosti so še posebej pomembna v vseh primerih, ko se delo v okviru javnega zavoda opravlja s pomanjkljivo zaščitno opremo, oziroma ko se zaščitna oprema uporablja v nasprotju z navodili proizvajalca. Vzorec pogodbe, ki ga je objavila Zdravniška zbornica, določa, da javni zavod prevzema vso škodo, ki nastane zaradi strokovnih napak in vso škodo, ki nastane pri izvajanju storitev po tej pogodbi. Določeno je tudi, da za vso škodo, ki bi nastala zasebniku, javni zavod odgovarja na enak način, kot če bi bili zasebnik in njegovi zdravstveni delavci zaposleni pri njem. Večini zgoraj naštetih težav (tveganj) bi se torej zasebniki lahko izognili, če bi javni zavodi pristali na sklepanje teh pogodb (kot je obširneje pojasnjeno v pojasnilu k vzorcu).

Da bi se navedeno vprašanje čimprej uredilo, bo Zbornica Vlado RS pozvala, naj to področje celovito uredi, bodisi tako, da javne zavode pozove na ustrezno ureditev odgovornosti za škodo v razmerju do zasebnikov, bodisi da vso to odgovornost prevzame država sama. Do takrat pa zasebnikom (kamor sodijo vsi koncesionarji) svetujemo, da vztrajajo pri sklepanju pogodb, s katerimi se uredi njihovo vključevanje v delo javnih zavodov in da naj bodo posebej pazljivi na vprašanje odgovornosti za škodo oziroma naj, če uporabijo vzorec pogodbe, ki ga je pripravila Zbornica, vztrajajo pri tem, da se določb o odgovornosti za škodo iz vzorca ne spreminja. Vprašanje odgovornosti je namreč še posebej pomembno prav v času, ko so zdravstveni delavci prisiljeni delati v teh izrednih razmerah.

Oddelek za pravne zadeve