Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica poziva MZ k odpravi diskriminatorne obravnave koncesionarjev pri izvajanju NMP ​

14.01.2020 12:58

Zdravniška zbornica Slovenije se je z dopisom z dne 27. 12. 2019 na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije obrnila z zahtevo za spremembo mnenja glede omejitve plačila koncesionarjev za vključevanje v službo nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju: NMP), saj krši pravico koncesionarjev do enakega plačila iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi (v nadaljevanju: ZZdrS).

Zdravniška zbornica Slovenije se je preko korespondence s članstvom seznanila z mnenjem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, da za zdravnika koncesionarja, ki se vključuje v službo NMP ni mogoče uporabiti določenih področnih predpisov javnega sektorja, ki urejajo pogoje za zaposlitev na delovnem mestu Višji specialist, tudi če koncesionar te pogoje izpolnjuje.

Zdravniška zbornica Slovenije je v odziv na navedeno mnenje na ministrstvo naslovila poziv za njegovo spremembo. Zdravniška zbornica Slovenije mnenje ministrstva namreč ocenjuje kot nesprejemljivo, saj krši pravico koncesionarja do enakega plačila, ki izhaja iz drugega odstavka 45.b člena ZZdrS:

»45.b člen

Koncesionar se mora vključiti v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči.

Na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva se koncesionar vključuje v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravnik, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu. Enako plačilo pomeni, da koncesionar prejme plačilo v višini stroška, ki bi ga imel izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči, če bi bil koncesionar zaposlen pri tem izvajalcu. Ob opravičeni odsotnosti koncesionarja, ki je predviden za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči, priskrbi nadomestnega zdravnika izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Pogoji za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz drugega odstavka tega člena ter medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo med koncesionarjem in izvajalcem neprekinjene nujne zdravniške pomoči.

Organizacijo in razpored dela za zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči določi izvajalec neprekinjene nujne zdravniške pomoči.«

Ministrstvo s svojim mnenjem vzpostavlja nedopustno diskriminacijo zdravnikov koncesionarjev nasproti zdravnikom, zaposlenim v javnih zavodih, za kar ni (ob dejstvu, da morajo vsi opravljati to delo v enakih pogojih) nobenega stvarnega ali razumnega razloga. Prav tako ministrstvo koncesionarje s tem sili v poslovno izgubo ter zanemarja namen uravnoteženja interesov koncesionarja na eni strani in javnega zdravstvenega zavoda na drugi, ki ga zasleduje ZZdrS.

Poziv Zdravniške zbornice Slovenije, naslovljen na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, je dostopen tu.