Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine 2018

29.10.2018 10:27
 

Zdravniška zbornica Slovenije je v petek, 26. oktobra 2018 objavlja razpise specializacij za zdravnike: za posamezne izvajalce, za območje celotne države in za znanega plačnika ter razpise specializacij s področja dentalne medicine: za posamezne izvajalce, za območje celotne države in z znanim plačnikom.

Bistvene novosti v razpisu so:
1. MNENJA MENTORJEV lahko predložite IZKLJUČNO NA PREDPISANEM OBRAZCU
2. Za prijavo na razpis je potreben OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT;
3. Spremenjena so izbirna merila pod poglavjem IV. Merila za izbiro – NEOBVEZNA DOKAZILA;
4. Za prijavo na razpis ni potreben predhodni usmerjeni zdravniški pregled za delovno mesto specializanta (Izbrani kandidat bo to uredil s svojim delodajalcem pred nastopom zaposlitve);

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ« se pošlje ali osebno vloži na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, do vključno  10. novembra 2018 (razpisni rok).

Če na vlogi ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis specializacij«, se šteje, da vloga ni bila vložena.

Vloga je pravočasna, če prispe na Zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 10. novembra 2018).

Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki so zahtevane v tem razpisu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil.

Več o javnem razpisu specializacij >>>