Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti

22.02.2018 09:40

Zdravniška zbornica Slovenije je Vladi RS v četrtek, 15. februarja 2018, poslala ponovno obvestilo o ugotovljenih nepravilnostih pri sprejetju sklepa št. 17200-3/2018/3 z dne 31. 1. 2018 in poziv za odpravo nepravilnosti.

Predmet spornega vprašanja je ureditev plačila stroška pregleda v primeru, ko je bila napotitev pacienta opravljena v nasprotju s kriteriji in merili, ki jih je za določeno specialnost potrdil pristojni razširjeni strokovni kolegij (RSK). V prvem dopisu z dne 12. 2. 2018 smo Vladi RS predlagali, da sporni sklep razveljavi.

Ministrstvo za zdravje je glede gornje spremembe splošnega dogovora v dopisu št. 172-5/2017/95 z dne 14. 2. 2018 navedlo, da je RSK-je pozvalo k pripravi zadevnih kriterijev in meril, in napovedalo ostale predvidene aktivnosti na tem področju. Do stališč in predlogov zdravniške zbornice se ministrstvo v dopisu ni opredelilo.

Zdravniška zbornica Slovenije je zato v ponovnem obvestilu Vladi RS poudarila, da vztraja pri svojem stališču z dne 12. 2. 2018  (tukaj>>) , ter dodatno opozorila, da skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti.

  1. Pristojnost RSK-jev za določanje kriterijev razvrščanja v posamezno stopnjo nujnosti je bila opredeljena v 4. odstavku Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10, 55/17 – ZPacP-A in 3/18), ki je skladno z določbo 18. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18) dne 21. 1. 2018 prenehal veljati. Iz zgornjega dopisa Ministrstva za zdravje sicer izhaja stališče, da pristojnost RSK-jev temelji na 74. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, kar pa očitno ne more držati, saj ta zakon že v naslednjem členu določa, da strokovne predloge razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, obravnava in potrjuje zdravstveni svet kot najvišji strokovno usklajevalni organ na področju zdravstvenega varstva. Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti torej RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti. Kakšna dodatna pristojnost RSK-jev na tem področju ne izhaja niti iz 9. člena Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih (Uradni list RS, št. 44/17), ki opredeljuje njihove naloge (in takšne pristojnosti RSK-ja v pravilniku tudi ne more biti, saj je zakon ne predvideva).

Celoten dopis je dostopen tukaj >>>