Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti

22.02.2018 09:40

Zdravniška zbornica Slovenije je Vladi RS v četrtek, 15. februarja 2018, poslala ponovno obvestilo o ugotovljenih nepravilnostih pri sprejetju sklepa št. 17200-3/2018/3 z dne 31. 1. 2018 in poziv za odpravo nepravilnosti.

Predmet spornega vprašanja je ureditev plačila stroška pregleda v primeru, ko je bila napotitev pacienta opravljena v nasprotju s kriteriji in merili, ki jih je za določeno specialnost potrdil pristojni razširjeni strokovni kolegij (RSK). V prvem dopisu z dne 12. 2. 2018 smo Vladi RS predlagali, da sporni sklep razveljavi.

Ministrstvo za zdravje je glede gornje spremembe splošnega dogovora v dopisu št. 172-5/2017/95 z dne 14. 2. 2018 navedlo, da je RSK-je pozvalo k pripravi zadevnih kriterijev in meril, in napovedalo ostale predvidene aktivnosti na tem področju. Do stališč in predlogov zdravniške zbornice se ministrstvo v dopisu ni opredelilo.

Zdravniška zbornica Slovenije je zato v ponovnem obvestilu Vladi RS poudarila, da vztraja pri svojem stališču z dne 12. 2. 2018  (tukaj>>) , ter dodatno opozorila, da skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti.

  1. Pristojnost RSK-jev za določanje kriterijev razvrščanja v posamezno stopnjo nujnosti je bila opredeljena v 4. odstavku Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10, 55/17 – ZPacP-A in 3/18), ki je skladno z določbo 18. člena Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18) dne 21. 1. 2018 prenehal veljati. Iz zgornjega dopisa Ministrstva za zdravje sicer izhaja stališče, da pristojnost RSK-jev temelji na 74. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, kar pa očitno ne more držati, saj ta zakon že v naslednjem členu določa, da strokovne predloge razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, obravnava in potrjuje zdravstveni svet kot najvišji strokovno usklajevalni organ na področju zdravstvenega varstva. Skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti torej RSK-ji kriterijev in meril za določanje stopenj nujnosti ne morejo (samostojno) določiti. Kakšna dodatna pristojnost RSK-jev na tem področju ne izhaja niti iz 9. člena Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih (Uradni list RS, št. 44/17), ki opredeljuje njihove naloge (in takšne pristojnosti RSK-ja v pravilniku tudi ne more biti, saj je zakon ne predvideva).

Celoten dopis je dostopen tukaj >>>