Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu lahko pokličete g. Kokalja: 01-30-72-172

Povrnitev stroškov dela specializantov

Učne ustanove so upravičene do povračila stroškov za sofinanciranje specializacij. Za črpanje sredstev morajo učne ustanove na Zdravniško zbornico Slovenije poslati izpolnjen zahtevek za povrnitev stroškov dela specializantov. Izpolnjeni zahtevki bodo osnova za nadomestila, ki jih s strani ZZZS prejmejo učne ustanove.

Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za povrnitev stroškov dela specializantov

Zahtevek za povrnitev stroškov dela specializantov

Izpolnjeni zahtevek pošljite na e-naslov: specializanti@zzs-mcs.si.

Uradno pojasnilo MZ - dežuranje specializantov

Sredstva za glavne mentorje, neposredne mentorje, nadzornike kakovosti, koordintorje usposabljanja, module, specialistične izpite in dodatne obvezne tečaje zbornica obračunava sama in jih vključi v mesečni obračun sredstev za sofinanciranje specializacij.


Plačila mentorstev (GM, NM, koordinatorji, nadzorniki kakovosti) in seminarjev - ZA USTANOVE

Za ogled datotek morate biti prijavljeni. 

Če uporabniškega imena in gesla še nimate, vam ga bo posredoval g. Milan Kokalj. Pišite mu na: milan.kokalj@zzs-mcs.si.

Sredstva za financiranje specializacij

Učne ustanove so za plačilo posameznega specializanta ter za plačilo glavnih mentorjev, neposrednih mentorjev, nadzornikov kakovosti, koordintorjev usposabljanja, modulov in dodatnih obveznih tečajev upravičene do povračila sredstev. Obračun se izvaja enkrat mesečno.

Obračun sredstev iz naslova sofinanciranja specializacij za mesec

Arhiv financiranja specializacij

Arhiv financiranja specializacij najdete na tej povezavi.

Letni načrti

Osnova za povračilo sredstev iz naslova sofinanicranja specializacij je "Letni načrt" za opredelitev višine sredstev za plače in nadomestila specializantov in druge stroške v zvezi s programom specializacij, ki opredeljuje, katera sredstva pripadajo učni ustanovi in specializantom.

Letni načrt za leto 2011 - velja od 1.9.2012

Arhiv letnih načrtov

Poraba specializantskih sredstev 449,09 EUR letno

Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se nameni 449,09 EUR na specializanta letno.

Obvezni tečaji med specializacijo se financirajo iz sredstev, ki so za čas trajanja specializacij namenjena za plačilo neposrednega mentorja, in iz 449,09 EUR iz 7. odstavka tega člena.

Specializanti so dolžni specializantska sredstva najprej porabiti za obvezne tečaje med specializacijo, šele nato pa za izobraževanje ali nakup literature po lastni izbiri. V primeru, ko specializant sredstva za izobraževanje iz Letnega načrta uporabi za nakup literature, je literatura seveda last specializanta in ne zavoda, se mu pa to pri dohodnini obračuna kot boniteto.


Samoplačniške specializacije

Soglasje Ministrstva za zdravje k višini samoplačnikih stroškov

Samoplačniki stroški - tabela