Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

1. KOLIKO DNI LETNEGA DOPUSTA MI PRIPADA?

Datum objave: junij 2020

Točno število dni letnega dopusta, ki bi pripadalo zdravnikom, ni in ne more biti vnaprej predpisano, saj je na podlagi veljavne zakonodaje odmera letnega dopusta in s tem določitev višine letnega dopusta v izključni pristojnosti delodajalca, seveda ob opiranju na veljavno zakonodajo. Delodajalec je v skladu z razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/10) – gre za skupno razlago, sprejeto s strani vseh odborov za razlago kolektivnih pogodb v zdravstvu, dolžan opraviti primerjavo odmere letnega dopusta tako po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – 36. člen, kot po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji – 36. člen, vendar pa upoštevati ter odmeriti letni dopust na podlagi tiste, ki je za zdravnika ugodnejša. Kombiniranje postavk obeh kolektivnih pogodb pa ni možno.

2. KAKO IZVEM, KOLIKO DNI LETNEGA DOPUSTA MI JE DELODAJALEC ODMERIL ZA TEKOČE LETO?

Datum objave: junij 2020

Delodajalec, pri katerem je zdravnik zaposlen,  je skladno s 160. členom Zakona o delovnih razmerjih dolžan najkasneje do 31. marca delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, in sicer tako, da zdravniku vroči pisno obvestilo o letnem dopustu. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

3. IZRABA LETNEGA DOPUSTA - SPLOŠNO

Datum objave: junij 2020

V skladu s 162. členom Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

4. ALI IMAM PRAVICO SAM DOLOČITI, KDAJ BOM IZRABIL LETNI DOPUST?

Datum objave: junij 2020

V skladu s 163. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.
Sicer pa se letni dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti. Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

5. POSEBNOSTI PRI KORIŠČENJU LETNEGA DOPUSTA SPECIALIZANTOV

Datum objave: junij 2020

Priporočamo, da specializanti redni letni dopust koristijo tekom posameznih področij, v enakomernih deležih, kot jih področja prenesejo. Glede koriščenja letnega dopusta med trajanjem posameznega kroženja se specializant predhodno dogovori s svojim glavnim mentorjem, o nameri koriščenja pa tudi z neposrednim mentorjem in s predstojnikom delovišča, na katerem se nahaja v obdobju, v katerem želi koristiti dopust. 

6. KAKO JE Z IZRABO LETNEGA DOPUSTA PO IZTEKU MATERINSKEGA IN STARŠEVSKEGA DOPUSTA?

Datum objave: junij 2020

V skladu s četrtim odstavkom 162. člena Zakona o delovnih razmerjih ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

7. KOT ZDRAVNIK SEKUNDARIJ SEM V OKVIRU IZBIRNEGA DELA SEKUNDARIATA 4 MESECE ZAPOSLEN PRI ENEM DELODAJALCU IN NATO ŠE 2 MESECA PRI DRUGEM DELODAJALCU. ALI SE NEPORABLJENI DOPUST OD PRVEGA DELODAJALCA PRENESE K DRUGEMU DELODAJALCU?

Datum objave: maj 2021

V skladu z drugim odstavkom 161. člena Zakona o delovnih razmerjih je delavcu, ki med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.