Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sodelovanje za skupno dobro

12.10.2017 13:41
»Kdaj smo zadnjič pošteno razmislili o sebi, o svetu okoli nas, o razliki med samopodobo in podobo, ki jo imajo drugi o nas? O krivicah, ki se nam dogajajo, in o krivicah, ki jih sami povzročamo drugim. O brezbrižnosti v nas in za nas. O pripadnosti, kolegialnosti, o tem, kar je prav in kar je narobe?«

Njegove misli in besede zarežejo globoko, kot se od izkušenega zdravnika kirurga pričakuje. Za današnji trenutek so izjemno pomembne, skorajda preroške. V teh dneh se na pobudo Društva za zdravje naroda zbirajo overjeni podpisi (potrebnih bo 40.000), na podlagi katerih bi se razpisal referendum o pravkar sprejeti noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej). O samem zakonu in o prizadevanjih Zdravniške zbornice Slovenije, da ne bi bil sprejet v sedanji obliki, smo sproti in obsežno poročali v glasilih zbornice, dajali pojasnila in informacije medijem, se angažirali v različnih osebnih stikih in na sestankih. Kljub temu je bil zakon v državnem zboru sprejet. Da ne bi začel veljati, ga je možno zaustaviti na zakonit način le z referendumom, posamezne člene pa kasneje z vlogo na ustavno sodišče.

Odločitev o tem, ali naj se Zdravniška zbornica Slovenije vključi v predvolilne referendumske aktivnosti, je tako pomembna, da je o njej odločila skupščina zbornice na korespondenčni seji. Večina kolegov je glasovala ZA, torej za to, da se naša zbornica v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) prijavi kot organizator volilne kampanje. O tem zakon pravi takole:
3. člen
1. Volilno kampanjo lahko organizirajo sam kandidat ali kandidatka (v nadaljnjem besedilu: kandidat), predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba, v primeru referenduma pa pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma, ali je zainteresirana za izid referenduma (v nadaljnjem besedilu: organizator volilne kampanje). Zainteresirana pravna ali fizična oseba iz tega odstavka je državljan Republike Slovenije z volilno pravico, posameznik, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije ter, kadar Vlada Republike Slovenije tako odloči, pristojna služba Vlade Republike Slovenije.
2. Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil druge izvajalce.

Ker je skupščina zbornice odločila, da se prijavimo kot organizator volilne kampanje, se moramo v ta namen dodatno organizirati in odgovoriti na nekaj pomembnih vprašanj:
• Ali bo zbornica v kampanjo vstopila sama ali v sodelovanju z drugimi zdravniškimi organizacijami? Če v sodelovanju – s katerimi?
• Ali bomo kampanjo organizirali sami, torej člani zbornice, ali pa jo bomo zaupali (in plačali) usposobljeni agenciji? V obeh primerih bo treba imenovati volilno ekipo, ki bo vodila posamezne dejavnosti.
• Koliko materialnih sredstev (iz članarin) smo pripravljeni nameniti volilni kampanji?
• Kako nagovoriti člane, ki nasprotujejo referendumski kampanji?

Vodstvo zbornice bo skrbno preučilo vaše odgovore, prav tako pa bomo veseli vseh, ki bi želeli sodelovati v volilni kampanji.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik