Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Stališče ZZS glede Zakona o zdravstveni dejavnosti, poslano predstavnikom medijev

19.05.2017 14:10
Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) podpira prizadevanja Vlade RS za izboljšanje zdravstvenega sistema, ne moremo pa podpreti tistih rešitev pred loga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki slabšajo položaj pacientov, še posebej tistih v
manjših občinah, in omejujejo delo mladih zdravnikov.
Posamezne določbe predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti zaradi omejevanja podeljevanja koncesij izrazito zmanjšujejo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev. Koncesije tudi po tem predlogu sprememb ostajajo del javnega zdravstva, zato bi omejevanje podeljevanja koncesij nujno peljalo v siromašenje javnega dela zdravstva in posledično krepitev zasebnega.
Predlog Zakona določa, da je pogoj za podelitev koncesije ta, da noben zdravstveni dom ali bolnišnica (javni zavod) ne izkaže interesa za izvajanje določenega programa zdravstvenih storitev, kar pa seveda ni za pričakovati. Podatki o programih zasebnikov s koncesijo kažejo, da ti na programih splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja danes opravijo skoraj 30 odstotkov celotnega programa, koncesionarji v programih dispanzerjev z a ženske pa 27 odstotkov celotnega programa. V zobozdravstvu zasebniki s koncesijo opravijo kar 53 odstotkov (torej več kot polovico) celotnega programa. Na sekundarnem nivoju specialističnih ambulant pa danes zasebniki s koncesijo opravijo 19,2 odstotka vseh opravljenih pregledov v javni zdravstveni mreži. Glede na to, da trenutno v Sloveniji primanjkuje približno 1500 zdravnikov, bi omejevanje možnosti dostopa do koncesijskih storitev nujno sprožilo podaljševanje čakalnih vrst v primarnem in sekundarnem zdravstvu. ZZS nasprotuje določbi, ki opredeljuje vlogo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (zdravstveni delavec, odgovoren za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti)in še posebej določilu, da lahko to vlogo prevzame zdravnik šele po petih letih od pridobitve licence. Ta določba prav tako omejujejo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in diskriminira mlade zdravnike.

Predlog je sporen, ker zdravniki, kljub pridobitvi licence, ne bi mogli samostojno opravljati dela kot odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti. To bi bil o pogubno predvsem za paciente iz manjših krajev, ki trenutnega pomanjkanja zdravnikov ne bi mogli reševati z mladimi zdravniki. Mladi specialisti, ki bi bili pripravljeni oditi v te kraje kot koncesionarji oziroma odgovorni nosilci dejavnosti, te možnosti ne bodo imeli vsaj pet let po pridobitvi licence.
Delo mladih zdravnikov bi bilo tako po sprejetju predlaganega Zakona o zdravstveni dejavnosti izrazi to omejeno, kar bi zagotovo povečalo odliv mladih zdravnikov v tujino.
Predlagane rešitve so z vidika dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev in odnosa do mladih zdravnikov sporne in v nasprotju s cilji predlaganih sprememb. Spremembe bi ošibile sistem javnega zdravstva, destimulirale mlade zdravnike za delo v javno financiranem delu slovenskega zdravstva in posledično še zmanjšale dostopnost zdravstvenih storitev in podaljšale čakalne vrste. Zdravniška zbornica zato v interesu javnega zdravstva in pacientov pričakuje, da bodo poslanci Državnega zbora RS upoštevali temeljne pripombe, ki jih podaja ZZS, in v skladu z njimi pripravili celovit predlog sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti.