Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024

21.02.2024 08:59

V Uradnem listu RS je bila 16. 2. 2024 objavljena  Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredbo, ki nadomešča splošni dogovor, je v skladu s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sprejela Vlada RS.  Pomembnejše spremembe, ki jih določa Uredba so:

 -          Začasni in trajni prevzem programa je po novem mogoč, če izvajalec ne zagotavlja vsaj 90% programa (prej 85% programa) – 6. člen.

-           Uvaja se »srečevalni« sistem v programu NMP – 37. člen.

-          NIJZ prejme sredstva za program ZDAJ za otroke, mladostnike in študente ter za centre za krepitev zdravja– 46. člen.

-          V dejavnostih psihiatrija in diabetologija se uvaja minimalno število pregledov – 48. člen.

-          Uveden je nov program nefrologije, ki je izločen iz dejavnosti internistike  - 52. člen, 160. člen, 228. člen.

-          Uvaja se ambulanta specializanta družinske medicine – 86. člen, 120. člen, 182. člen.

-          Kot ločeno zaračunljiv material se uvaja preiskava NT pro BNP za odkrivanje srčnega popuščanja (od 1. 7. 2024) - 88. člen.

-          V 97. in 98. členu so navedene dejavnosti, kjer je priznano boljše vrednotenje programa ter širitve dejavnosti. Za boljše vrednotenje programa je v letu 2024 namenjeno 8,8 mio eur dodatnih sredstev ter za širitve programov 95,4 mio eur.  Dodatna sredstva so namenjena tudi za zaposlitev 0,5 DMS v 100 timih družinske medicine.

-          V akutni bolnišnične obravnavi se postopno z 20% rastjo povečuje delež prospektivnega programa – 115. člen.

-          Izvajalci lahko programe, ki se plačajo po realizaciji, izvajajo tudi izven ordinacijskega časa, pri čemer o tem obvestijo zavarovalne osebe – 117. člen.

-          V zagotavljanje NMP z DS ter zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v bolnišnicah so se dolžni vključevati vsi zdravniki, ki opravljajo dejavnost v javni zdravstveni mreži – 123. člen.

-          Za zagotavljanje kakovosti so izvajalci dolžni imeti sistem vodenja kakovosti na podlagi mednarodno priznanih zdravstvenih standardov – 134. člen.

-          V 178. členu so navedene dejavnosti, ki se plačujejo po realizaciji.  V letu 2024 se po realizaciji plačuje tudi zobozdravstvo za mladino, pediatrija, gastoenterologija ter dihalni testi.

-          Do 20% preseganje programa se plača v dejavnosti parodontologija/zobne bolezni in endodontija ter oralna in maksilofacialna kirurgija – 212. člen.

-          V dejavnosti zobozdravstva za odrasle ZZZS plača 20% preseganje programa nege. Če izvajalec zobozdravstva za odrasle realizira dogovorjeni plan za nego, mu ZZZS plača protetiko po realizaciji – 213. člen.

-          Če izvajalec v zobozdravstvu za odrasle ali zobozdravstvu za mladino realizira več točk od pogodbenega plana in obenem ne realizira pogodbeno dogovorjenega program točk za RTG slikanje, mu Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo za nerealizirane RTG točke - 214. člen.

-          Za dejavnosti, kjer je določeno minimalno število pregledov ter v dejavnostih onkologija in pedopsihiatrija, se plača 30% višja osnovna cena pregleda – 219. člen.

-          ZZZS plača do 20% (v letu 2023 je plačeval 10%) preseganje dogovorjenega programa v določenih spec. amb. dej. Če izvajalec ne doseže minimalnega števila prvih pregledov, se mu pri končnem letnem obračunu obračunana vrednost programa zniža za odstotek nedoseganja minimalnega števila prvih pregledov, vendar ne več kot 10%. – 220. člen.

-          V Prilogi I se v standardu zobozdravstvo za odrasle s  1. 7. 2024 dvigneta normativ ter materialni stroški, tako da cena točke ostane nespremenjena.

Uredba se uporablja za storitve, opravljene ali obračunane od 1. 1. 2024.

Nika Sokolič, univ. dipl. ekon.

Vodja službe za zdravstveno ekonomiko, plan in analize