Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Navodila za opravljanje specializacije

21.09.2023 16:46

Za lažji in nemoten potek specializacije želimo specializante in glavne mentorje spomniti, da so vam pri izvajanju specializacije lahko v veliko pomoč Navodila za opravljanje specializacije (v nadaljevanju: navodila), ki so objavljena na spletni strani zbornice in jih na Oddelku za specializacije ob vsakokratni spremembi zakonodaje ali obveznih navodil ministra za zdravje redno osvežujemo. Če bi potrebovali dodatno pomoč ali pojasnila navodil, pa smo vam vedno na voljo zaposleni na Oddelku za specializacije.  

V zvezi z navodili posebej izpostavljamo naslednje:

  1. Specializante vljudno prosimo, da sproti vnašate vse obveznosti v svoj E-list specializanta. Skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov je namreč obvezno sprotno izpolnjevanje E-lista specializanta, mentor pa lahko zavrne potrditev opravljenega kroženja in posegov, če specializanti zanj zaprosite več kot tri mesece po zaključenem kroženju.

     

  2. Morebitna podaljšanja specializacije, opravljanje dela specializacije v tujini, začasne prekinitve ipd. urejajte pri zbornici pravočasno, vsaj dva meseca pred želeno spremembo. Vloge so dostopne na tej povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije/potek-in-navodila-za-opravljanje-specializacij. Na tem mestu še izpostavljamo, da če ne boste imeli v E-listu specializanta na dan oddaje vloge vnesenih vseh dotakratnih obveznosti (navedeno zgoraj pod točko 1.), zbornica vaše vloge ne bo mogla obravnavati, vse dokler ne bodo obveznosti v E-listu specializanta vnesene.   

     

  3. Glavni mentorji morate s svojimi specializanti enkrat letno opraviti letne razgovore. Na podlagi opravljenih letnih razgovorov enkrat letno podate poročilo o delu in usposabljanju specializanta koordinatorju specializacije. Obrazec za beleženje letnega razgovora je dostopen na povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/specializacije. Izpolnjen obrazec je treba priložiti tudi vlogi za morebitno podaljšanje specializacije, opravljanje dela specializacije v tujini, začasne prekinitve ipd. Če obrazec letnega razgovora vlogi ne bo priložen, je zbornica ne bo mogla obravnavati, dokler obrazca ne prejme.  

 

S spoštovanjem

Oddelek za specializacije