Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Rdeča nit obravnave težko bolnih naj bo preprečevanje in lajšanje trpljenja

08.08.2023 09:27

Komentar zdravnikov nevrologov na predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Rok Berlot, Maja Klarendić, Eva Županič

Nevrologi se srečujemo z različnimi težkimi akutnimi in napredujočimi kroničnimi boleznimi, ki poleg strokovnih izzivov terjajo premislek o etičnih vidikih našega dela. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ), pripravljen v okviru združenja Srebrna nit, se zaradi tega dotika področja našega poklicnega udejstvovanja. Do sedaj izpostavljeni filozofski, etični in pravni vidiki so razkrili različne poglede na vprašanje evtanazije in asistiranega samomora. Zdravniki specialisti in specializanti nevrologije imamo različne nazore glede verskih, političnih in etičnih vprašanj. Razlikujejo se tudi naši intimni pogledi na samo vprašanje evtanazije, vendar imamo skupno željo: delovati v dobrobit bolnikov in jim ponuditi kar se da celostno in kvalitetno oskrbo v okviru danih možnosti in okoliščin. Odločanje o prostovoljnem končanju življenja bi moralo predstavljati le kamenček v mozaiku celostne obravnave vseh bioloških, psiholoških in socialnih vidikov, ki težko bolnemu človeku lahko ohranijo zadostno kvaliteto življenja in dostojanstvo. Ker bi v primeru sprejetja zakona lahko postali pomembni izvajalci predlaganega zakona, želimo s svojega zornega kota izpostaviti nekatere ključne dileme. Ne želimo namreč, da bi se dokončno pretrgala rdeča nit obravnave množice nevroloških bolnikov, ki ji že v trenutnih okoliščinah prevečkrat težko sledimo.

Če na kratko povzamemo predlog zakona, ta določa, da naj bo posameznikom (pacientom), ki doživljajo zanje neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja zanje sprejemljiva možnost lajšanja, omogočena dostojanstvena, mirna in neboleča smrt. Sočutni smo z vsemi, ki v iniciativi sodelujejo iz osebne motivacije zaradi obstoječega neznosnega trpljenja ali izkušnje bolečega umiranja svojca. Razumemo tudi strah, da bi se sami lahko nekoč znašli v takšnem položaju. Težko je kategorično zanikati upravičenost želje po končanju življenja v nekaterih nazornih opisih primerov, s katerimi predstavniki združenja Srebrna nit ozaveščajo javnost. Ob možnostih sodobne medicine bi morali biti takšni primeri izjemno redki in bi lahko upravičevali postopek evtanazije v družbi, v kateri je skozi daljše obdobje široke javne razprave z vključenostjo vseh deležnikov prišlo do ustreznega konsenza. Odločanje o PPKŽ si je prav tako lažje zamisliti v socialno pravičnejši, ekonomsko visoko razviti družbi z dobro dostopnim in organiziranim zdravstvenim sistemom, z odlično delujočo paliativno mrežo in urejeno dolgotrajno oskrbo bolnikov. Na žalost naša družba in zdravstveni sistem nista na tej razvojni stopnji.

Avtorji predloga zakona o PPKŽ v uvodu poudarijo, da pomoč pri končanju življenja ne izključuje, temveč dopolnjuje paliativno obravnavo bolnika. V predlogu tudi navedejo, da bo moral vsak zdravnik, ki bo vključen v postopek PPKŽ, bolniku predstaviti možnosti paliativne oskrbe. Za veliko večino primerov sprejemljivi načini lajšanja trpljenja obstajajo, vendar so pacientom prepogosto slabo dosegljivi ali nedosegljivi. Na podhranjenost paliativne oskrbe se opozarja že leta, vendar na tem področju do sedaj ni bilo premikov. V predlogu zakona se omenja, da bi se večino prostovoljnih prekinitev življenja izvajalo na domu. Nevrologi v vsakodnevni klinični praksi trčimo ob omejitve obravnave težko bolnih pacientov zaradi odsotnosti v zadostni meri organizirane paliativne oskrbe na domu, po drugi strani pa bi v primeru sprejetja PPKŽ lahko opravljali obiske pacientov na domu z namenom aplikacije smrtonosne učinkovine. Ali se utegne zgoditi, da bomo na koncu nekaterim bolnikom lahko ponudili samo nebolečo smrt, ne pa tudi lajšanja bolečin? Ali lahko kot družba dovolimo, da bi nedostopnost storitve lajšanja trpljenja vplivala na odločanje o prostovoljnem končanju življenja?

Zdravniki, ki imamo izkušnje s kronično in hudo bolnimi, pri bolniku prepoznamo stanje, ko zdravljenje z namenom ohranitve življenja za vsako ceno ni več smiselno. V tem primeru nevrologi (tako kot specialisti drugih strok) v dogovoru s pacientom in svojci svoje znanje in trud uperimo v lajšanje trpljenja pacienta in preprečimo po nepotrebnem agresivne postopke ob koncu življenja. Seveda pa paliativna obravnava zahteva ustrezno urejene razmere. V bolnikovem domačem okolju je slabo dostopna, saj je večinoma v domeni s kopico drugih nalog preobremenjenih družinskih zdravnikov. Sprašujemo se, ali si lahko država, ki nima dobro organizirane paliativne oskrbe na domu niti v bolnišnici, ki nima dovolj hospicev in ima na sploh kopico težav z organizacijo zdravstva, na tej točki sploh privošči razmišljanje o PPKŽ? Želimo si, da bi bila naša omejena sredstva in napori najprej porabljeni za učinkovito organizacijo paliativne oskrbe. Potrebno pa si je prizadevati tudi za boljše in zgodnejše odkrivanje bolezni, najučinkovitejše in najnaprednejše oblike zdravljenja ter najboljšo vključenost bolnikov v družbo, ki vsak zase ugodno vplivajo na dolgoročni potek bolezni in kvaliteto življenja.

Odločanje o PPKŽ se dotika tudi vprašanja dolgotrajne oskrbe. Že sedaj opažamo, kako težko v večini primerov bolniki z nevrološko boleznijo in njihovi svojci sprejmejo potrebo po negi na domu ali nastanitvi v domu za starejše, ki bo finančno obremenila njihovo družino. Predstavljajte si primer aktivne osebe v zrelih letih, ki utrpi akutno možgansko kap in naenkrat postane odvisna od pomoči druge osebe. Pokojnina največkrat ne pokrije niti polovice stroškov oskrbe nepokretne osebe. Občutke krivde in izjave, da ne želijo biti v finančno breme svoji družini, v tovrstnih situacijah zaznavamo že sedaj. Mlajšim od 65 let je dom za starejše lahko odklonjen zgolj zavoljo prenizke starosti. Drugih možnosti dolgotrajne oskrbe jim država ne ponuja, tako da so svojci (če jih pacient sploh ima) prepuščeni lastni iznajdljivosti in požrtvovalnosti. S takšnimi bivanjskimi stiskami se nevrologi srečujemo vsakodnevno. Bojimo se, da bi nov zakon v trenutnih okoliščinah namesto večje svobode nenamerno vodil v večjo stisko in odločanje za PPKŽ iz napačnih razlogov. Zakon v tem primeru ne ponuja nobenega varovala, bolnikom pa nalaga težo odločitve, o kateri jim do sedaj ni bilo potrebno premišljevati.

Avtorji predloga zakona kot najizrazitejšega izpostavljajo strah pred izgubo avtonomije in zmožnosti opravljanja dejavnosti, ki življenju dajejo smisel. Prioritete se po nastopu bolezni skoraj vedno spremenijo, skupaj s spremembo pogleda na vrednost življenja z oviranostjo. To nenazadnje predstavlja tudi predpogoj za dobro sodelovanje pri zdravljenju in rehabilitacijski obravnavi. Po naših izkušnjah večina bolnikov po začetnem šoku sprejme svoje zdravstveno stanje in si želi živeti. Bolniki, ki so nam ob postavitvi diagnoze razlagali, da je za njih na primer življenje brez hoje v hribe povsem brez smisla in da te omejitve ne bodo sprejeli, najdejo nove izzive in kdaj živijo celo bolj polno kot pred nastopom bolezni. Tudi zelo hudo bolni lahko svoje življenje osmislijo in ohranijo določeno avtonomijo ter dostojanstvo. Za navedeno sta potrebna čas ter ustrezna rehabilitacijska in psihološka podpora. Priprta vrata terapevtskih storitev bi bolnike lahko usmerila skozi odprta vrata PPKŽ.

Predlog zakona ne naslavlja ustrezno zdravstvenih stanj, ki lahko vplivajo na bolnikovo presojo. Posebej občutljivo je vprašanje zmožnosti odločanja bolnika s kognitivno ali razpoloženjsko motnjo. V nevrologiji namreč obstaja vrsta bolezni in stanj, pri katerih je težko z zanesljivostjo presojati o bolnikovi zmožnosti odločanja. Od predlagateljev bi pričakovali držo, ki bi v vseh ozirih ščitila šibkejšega, torej hudo bolnega. Skrbi nas, da nedorečenost zakonskega predloga vodi v nevarnost zlorab in tragičnih izidov. V primeru upoštevanja predhodno izražene volje bolnika lahko pride do situacije, primerljive z zelo odmevno na Nizozemskem, kjer gospa z demenco, ki je kot zdrava podpisala izjavo, da si v primeru izgubljene samostojnosti želi umreti, v fazi napredovale demence ni želela prejeti injekcije smrtonosne učinkovine. Da so postopek evtanazije lahko izpeljali, so jo morali prisilno držati pri miru. Sodišče, ki je primer preiskovalo, ni ugotovilo nepravilnosti, vendar se nam ob tem kljub temu poraja vprašanje, ali takšni postopki resnično vodijo v večjo avtonomnost človekovega življenja.

V komentarju na predlog zakona o PPKŽ smo naslovili vidike, ki se najtesneje dotikajo našega vsakodnevnega dela. Žal pa to niso edine pomanjkljivosti predloga. Ta skoraj ne razlikuje med postopkoma asistiranega samomora in evtanazije. Aplikacija smrtonosne učinkovine namreč za zdravstvene delavce predstavlja povsem drugačno etično breme, ki ga je potrebno ustrezno nasloviti. Predlog pušča odprta vprašanja tudi glede vloge psihiatrov in pristojnosti lečečega zdravnika, ki uveljavlja ugovor vesti. Glede na specifičnost postopka, ki ne bi bil izvajan pogosto (predlagatelji omenjajo okoli 33 ljudi letno), menimo, da bi bilo bolje predvideti posebno izobražene kadre, ki bi postopek izvajali, namesto da se ga naloži na pleča vsakemu lečečemu zdravniku.

Pozdravljamo širšo družbeno razpravo, ki jo je s svojim predlogom odprla iniciativa, vendar bi si želeli, da bi predlagatelji prisluhnili tudi opozorilom zdravništva. Preseneča naglica, ki je v neskladju s korenitostjo sprememb, ki jih prinaša predlog, in v nasprotju s časovnico uveljavljanja primerljivih zakonov v posameznih tujih državah. Pri tem poudarjamo, da mnoge države, ki jih navajamo kot zgled z vidika organiziranosti zdravstvene oskrbe (npr. Finska, Švedska ...), nimajo legalizirane pomoči pri samomoru ali evtanazije. Sprejetje predloga bi PPKŽ naredilo precej bolj preprosto in hitreje dosegljivo kot v tujih državah, kjer primerljiva zakonska podlaga obstaja. Glede na dostopnost zdravstvenih storitev v Sloveniji je to prej zadržek kot prednost. Zato apeliramo, da se sprejemanje tako delikatnega zakona v Sloveniji prestavi na čas, ko bodo zagotovljene in urejene druge, osnovnejše oblike zdravstvene oskrbe. Politiko, civilno družbo in zdravstvene organizacije pa pozivamo, da svoje aktivnosti uperijo predvsem v preprečevanje in lajšanje trpljenja bolnikov. Iskanje rešitve za redke primere, ki se dotikajo predloga o PPKŽ, pa naj ne vnaša novih družbenih anomalij.

doc. dr. Rok Berlot, dr. med., specialist nevrologije

asist. Maja Klarendić, dr. med., specialistka nevrologije

dr. Eva Županič, dr. med., specialistka nevrologije

Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

 

Besedilo je podprlo 91 nevrologov iz različnih slovenskih bolnišnic (po abecednem vrstnem redu):

prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

dr. Mateja Baruca Grad, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

doc. dr. Rok Berlot, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Anka Blagotinšek Ošep, dr. med., specializantka nevrologije, SB Celje                        

Eva Brecl, dr. med., specializantka nevrologije, SB Celje

asist. dr. Gregor Brecl Jakob, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Suzana Bricman, dr. med., specialistka nevrologije, SB Slovenj Gradec

Ana Cigoj, dr. med., specializantka nevrologije, SB Šempeter pri Gorici

Maida Čekić, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Sentilija Delalić, dr. med., specialistka nevrologije, SB Izola

prof. dr. Miro Denišlič, dr. med., specialist nevrologije in nevrofiziologije, upokojenec             

prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Iwona Ewa Kosi. dr. med., specialistka nevrologije, SB Celje

doc. dr. Andrej Fabjan, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Maja Fatur Triller, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

dr. Tatjana Filipović, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

doc. dr. Senta Frol, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana 

doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana 

doc. dr. Dejan Georgiev, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Marinka Glavica, dr. med., specialistka nevrologije, SB Slovenj Gradec

Sarah Gomezelj, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

Anže Goste, dr. med., specialist nevrologije, SB Celje

izr. prof. dr. Anton Grad, dr. med., specialist nevrologije, upokojenec

Gal Granda, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Margarita Grneva, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

Tina Gspan, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

Andrej Gubenšek, dr. med., specialist nevrologije, SB Celje

Maša Hafner Fabjan, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Katarina Horvat, dr. med., specializantka nevrologije, SB Celje

dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljublana

Tadeja Hozjan, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Maribor

Biljana Jancheva, dr. med., specialistka nevrologije, SB Novo mesto

Jana Jerše Glavič, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Maj Jožef, dr. med., specialist nevrologije, SB Jesenice            

Jana Kenda, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

dr. Mojca Kirbiš, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

asist. Maja Klarendić, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

doc. dr. Jan Kobal, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

izr. prof. dr. Maja Kojović, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

dr. Matej Kolenc, dr. med., specialist nevrologije, SB Novo mesto

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

asist. dr. Marko Korošec, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Nataša Kranjc, dr. med., specializantka nevrologije, SB Murska Sobota

Tanja Lavrič, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

doc. dr. Lea Leonardis, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

mag. Bogdan Lorber, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Jožef Magdič, dr. med., specialist nevrologije, UKC Maribor

prim. mag, Bernard Meglič, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Petra Miklavčič. dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Sara Minić, dr. med., specializantka nevrologije, SB Novo mesto

Serđo Mofardin, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana                      

Eva Mori, dr. med., specialistka nevrologije, SB Slovenj Gradec

Dominika Novak Pihler, dr. med., specialistka nevrologije, SB Murska Sobota

Jasna Osolnik, dr. med., specialistka nevrologije, SB Jesenice

Mihaela Pavlović, dr. med., specialistka nevrologije, SB Celje              

dr. Katja Pavšič, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

Borut Pečnik, dr. med., specialist nevrologije, upokojenec

Jernej Perger, dr. med., specialist nevrologije, SB Izola

dr. Matej Perovnik, dr. med., specializant nevrologije, UKC Ljubljana

prof. dr. Simon Podnar, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana 

prof. dr. Tomaž Pogačnik, specialist nevrologije, upokojenec

Jure Potočnik, dr. med., specializant nevrologije, UKC Maribor

izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Neža Prezelj, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Matevž Pristovnik, dr. med., specializant nevrologije, SB Slovenj Gradec

Jure Puc, dr. med., specializant nevrologije, SB Celje

Igor Rigler, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

asist. dr. Tomaž Rus, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

doc. dr. Lina Savšek, dr. med., specialistka nevrologije, SB Celje

Damjana Srednik Kobal, dr. med., specializantka nevrologije, SB Šempeter pri Gorici

dr. Gorazd Bernard Stokin, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana 

Simona Šteblaj, dr. med., specialistka intenzivne medicine, UKC Ljubljana

mag. Ljiljana Tatalović Osterman, dr. med., nevropsihiatrinja, upokojenka

Peter Trdina, dr. med., specialist nevrologije                

izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Saša Vipotnik, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Katarina Vogelnik Žakelj, dr. med., specializantka nevrologije, UKC Ljubljana

Borna Vudrag, dr. med., specialist nevrologije, SB Izola

Majda Zaletel, dr. med., specialistka nevrologije, Neuroedina, Novo mesto

dr. Janez Zidar, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Nika Zorko Garbajs, dr. med.,  specialistka nevrologije in intenzivne medicine, UKC Ljubljana

Marko Zupan, dr. med., specialist nevrologije, SB Celje

asist. dr. Matija Zupan, dr. med., specialist nevrologije, UKC Ljubljana

Nina Zupančič Križnar, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Tjaša Žagar, dr. med., specializantka nevrologije, SB Novo mesto

Eva Žitnik, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Breda Žunkovič, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

asist. dr. Eva Županič, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

Primož Žužek, dr. med., specialist nevrologije,  UKC Ljubljana

prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., specialistka nevrologije, UKC Ljubljana

 

Besedilo je bilo objavljeno v Sobotni prilogi >>>>