Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije

30.03.2023 01:00
Zdravniška zbornica Slovenije z dnem 30. 3. 2023 objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij za naslednja specialistična področja:
• Dermatovenerologija
• Družinska medicina
• Hematologija
• Interna medicina
• Kardiologija in vaskularna medicina
• Maksilofacialna kirurgija
• Nefrologija
• Nevrologija
• Oftalmologija
• Otorinolaringologija
• Otroška nevrologija
• Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
• Pnevmologija
• Revmatologija
• Sodna medicina
• Splošna kirurgija

• Travmatologija

Na javni poziv za imenovanje koordinatorja specializacije za zgoraj navedena specialistična področja se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov  (Uradni list RS, št. 22/18, 187/20 in 87/21, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

 so imenovani za glavnega mentorja,
 so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko izvaja specializacija, za katero kandidirajo, in
 so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.
Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat koordinatorjev specializacij traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge koordinatorjev so določene v pravilniku.
Kandidati morajo vlogi priložiti:
• svoj življenjepis in
• predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo.

 

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na e-naslov Zdravniške zbornice Slovenije: gp.zzs@zzs-mcs.si, do vključno 27. aprila 2023 (rok za oddajo vlog), pri čemer naj se zadeva elektronskega sporočila glasi: »JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE KOORDINATORJA«. Vloga je pravočasna, če prispe na prej navedeni elektronski naslov najpozneje zadnji dan razpisnega roka (do vključno 27. aprila 2023 do 23:59).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.
 
Postopek imenovanja nacionalnih koordinatorjev
Izvršilni odbor je na svoji 23. in 56. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način: »Ob poteku mandata nacionalnih koordinatorjev ZZS pripravi poziv za imenovanje novih koordinatorjev, dosedanje koordinatorje pa se s pozivom opozori na potek mandata ter se jih povabi k ponovnemu sodelovanju«. Sprejet je bil naslednji postopek imenovanja koordinatorjev:
1. Ob izteku mandata koordinatorja, njegovem odstopu, razrešitvi, upokojitvi ali uvedbi nove specializacije se na spletni strani zbornice objavi javni razpis za imenovanje koordinatorja za posamezno specialistično področje. V njem se navedejo pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in obrazložen predlog/vizijo razvoja specializacije.*
2. Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje in Svetom za izobraževanje zdravnikov) opravijo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica zbornice 
3. Za namestnika koordinatorja se razpis ne objavi; izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, si ga izbere koordinator sam.

*V kolikor v prvem krogu poziva za imenovanje nacionalnega koordinatorja ni nobenega kandidata, se zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na funkcijo nacionalnega koordinatorja za določeno specialnost, pozove, da lahko kandidirajo.«

Kandidate za koordinatorja opozarjamo, da morajo vsi koordinatorji imeti opravljeno izobraževanje iz strukturiranih intervjujev, v kolikor navedenega izobraževanja še niso opravili, ga bodo morali opraviti v najkrajšem možnem času. Določena sta že dva termina omenjenega izobraževanja in sicer bo izobraževanje izvedeno dne 18. 4. 2023 in dne 20. 6. 2023. Na katerega koli od navedenih terminov se lahko prijavite preko spletne strani Domus Medica: https://www.domusmedica.si/domus-medica#izobrazevanja-zbornice

Brez opravljenega izobraževanje namreč ne morete sodelovati v izbirnih postopkih za odobritev specializacije, novi koordinatorji pa boste mandat nastopili ravno sredi prvega javnega razpisa specializacij za leto 2023.