Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj

17.03.2023 15:20

Sporočilo za javnost 

Ljubljana, 17. 3. 2023. Zdravniška zbornica Slovenije zagovarja ničelno toleranco do spornih ravnanj in korupcije. Vsi smo pri svojem delu zavezani k ravnanju, ki je skladno s predpisi, zdravniki pa so pri svojem delu zavezani tudi k ravnanju, ki je v skladu s Kodeksom zdravniške etike. Ta med  drugim kot nečastno opredeljuje vsako zlorabo javnih pooblastil. Zdravniki so se kot javni uslužbenci po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) dolžni izogibati vsakemu nasprotju interesov in dejanjem, ki bi ustvarjali videz nasprotja interesov ter se izločiti iz postopkov oziroma okoliščin, v katerih bi prihajalo do nasprotja interesov.  

Zbornica je iz medijev seznanjena z novimi medijskimi objavami v povezavi z uglednim nevrokirurgom iz UKC Ljubljana, nazadnje v oddaji Tarča. Na podlagi tega je UKC Ljubljana zadevo že predel njihovi interni službi za varnost, enoti za korporativno integriteto, ki bo preverila vse okoliščine in podala ugotovitve. V kolikor se bodo očitki izkazali za resnične, zbornica meni, da je zdravnik povzročil veliko škodo vsem svojim stanovskim kolegom.

V zadevi je zbornica že minuli teden v okviru svojih pristojnosti sprožila postopke za razjasnitev dogajanja in bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi ter bo nudila državnim organom vso potrebno strokovno podporo pri obravnavi primera.

ZZS je v letih 2021 in letu 2022 v sodelovanju s Centrom za medicinsko pravo Pravne fakultete  Univerze v Mariboru organizirala delavnico na temo obvladovanja koruptivnih tveganj v zdravstvu in bo z izobraževani o etiki, skladnosti poslovanja v zdravstvu, konfliktu interesov in korupciji intenzivno nadaljevala. ZZS članom tudi omogoča, da se v primerih dvoma za predhodno mnenje obrnejo na zbornico in spodbuja, da se člani obrnejo tudi na druge pristojne organe, kot je na primer Komisija za preprečevanje korupcije s ciljem zagotavljanja zakonitosti, transparentnosti in skladnosti poslovanja in ravnanja s predpisi.

Prav tako bo zbornica na vse načine krepila ozaveščanje zdravnikov, v katerih okoliščinah bi lahko prihajalo do nasprotja interesov ali korupcijskih tveganj.

Zdravnike ob tem pozivamo, da je tudi delovanje zdravnika v prostem času bodisi da gre za delo pri drugih, zasebnih delodajalcih, v tujin ali za konzultacije oziroma kaj drugega, potrebno izpeljati na etičen, zakonit in transparenten način. Vsakršno drugačno ravnanje škodi zdravniškemu poklicu in krni zaupanju javnosti v zdravnike kot stroko in njihovo poslanstvo. 

Zdravniška zbornica Slovenije