Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

(IZJAVA ZA MEDIJE) Odziv na sprejem Uredbe o opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov

24.05.2022 16:25

Objavljamo odziv Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja na sprejet predlog Uredbe o  opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ministrstvo žal ni upoštevalo bistvenih pripomb in predlogov skupine na ZZS in vsebuje tudi številne druge pomanjkljivosti ter zapostavlja okolijski in zdravstveni vidik. Nadalje je bil način sprejemanja uredbe na dopisni seji le tri dni pred iztekom vladnih polnih pooblastil neustrezen, saj gre za strateško odločitev o ravnanju z odpadki v Sloveniji, ki bo dolgoročno vplivala na naše zdravje in predvsem zdravje naših otrok.

Kljub številnim pomanjkljivostim, na katere smo aktivno opozarjali, je vlada na 374. dopisni seji 10. 5. 2022 sprejela predlog Uredbe o  opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov.

Ministrstvo žal ni upoštevalo bistvenih pripomb in predlogov skupine na ZZS in sicer: 
• ni upoštevalo predloga, da se kot pogoj za pridobitev koncesije določi popolno izpolnjevanje zahtev Evropske komisije iz leta 2019 za sežigalnice oziroma, da se v uredbo zapišejo vsaj tako stroge mejne vrednosti za izpuščanje strupenih snovi v okolje, kot jih je določila Evropska komisija.
• ni upoštevalo predloga, da se kot merilo izbora določi presojo ustreznosti lokacije. 
Uredba vsebuje tudi številne druge pomanjkljivosti in po našem mnenju zapostavlja okoljski in zdravstveni vidik.

Na ZZS se ne strinjamo z uredbo o sežiganju odpadkov, ki jo je vlada sprejela na dopisni seji le tri dni pred iztekom polnih pooblastil, saj sprejeta uredba omogoča podeljevanje koncesij za sežiganje odpadkov oziroma sežigalnice za dobo najmanj 30 let brez predhodne presoje vpliva sežiganja na okolje, čeprav se bo s podelitvijo koncesije praktično določilo tudi mesto oz. lokacija sežigalnice. 
Menimo tudi, da je bil način sprejemanja uredbe na dopisni seji le tri dni pred iztekom vladnih polnih pooblastil neustrezen, saj gre za strateško odločitev o ravnanju z odpadki v Sloveniji, ki bo dolgoročno vplivala na naše zdravje in predvsem zdravje naših otrok.

Navajamo primer: Kotline v Sloveniji so slabo prevetrene, v zimski sezoni leta so pogoste temperaturne inverzije. Pri sežiganju odpadkov se v zrak sproščajo številne strupene snovi, ki škodujejo nosečnicam, razvoju otrok in povzročajo številne bolezni in prezgodnje smrti. Sprejeta uredba omogoča podeljevanje koncesij brez predhodne presoje primernosti lokacij. Koncesijo bi tako za dobo 30 let lahko pridobilo podjetje Energetika Ljubljana, posledično bo gosto poseljena in neprevetrena ljubljanska kotlina izpostavljena dodatnemu viru mešanice različnih onesnaževal. Koncesija bo podeljena brez strokovne presoje vplivov na okolje in zdravje.   
Sprejeta uredba bi tako imela negativen vpliv na naše zdravje in okolje, zato novi vladi predlagamo, da škodljivo uredbo razveljavi in sprejme novo uredbo, ki bo za podelitev koncesije terjala vsaj popolno izpolnjevanje zahtev Evropske komisije iz leta 2019 in strokovno presojo ustreznosti lokacije.

Ministrstvo smo o pomanjkljivostih Uredbe večkrat pisno obvestili in jih opozorili na možne zdravstvene posledice neustrezne ureditve področja. Na skupnem srečanju 30.3.2022 nismo prejeli ustreznih pojasnil s strani pripravljavcev zakona ali  MOP. V zaključku srečanja smo sprejeli sklep, da vladi predlagamo da uredbe zaradi številnih ključnih pomanjkljivost NE sprejme. Izrazili smo pripravljenost za nadaljno akivno strokovno sodelovanje  in MOP pozvali k pripravi odgovorov na naše pripombe z dne 28. 1. 2022 (odgovora  do današnjega dne še nismo prejeli) .

Člani Delovne skupine za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje ZZS se zavedamo, da moramo prevzeti odgovornost za nastale odpadke in ne nasprotujemo ureditvi področja sežiga termične obdelave odpadko, vendar želimo, da se področe uredi trajnostno in da izhodišče predstavlja skrb za varovanje zdravja in okolja. Za nobeno sežigalnico ne moremo trditi, da je popolnoma varna, vendar se tveganja v primeru uporabe neustreznih tehnologij in izgradnje sežigalnic na neprimernih lokacijah dodatno povečujejo v škodo zdravja nas vseh. 

Od nove vlade in mistrstva  pričakujemo celovito in odgovorno ureditev področja termične obdelave odpadkov in predlagamo naslednje  konkretne in izvedljive rešitve :
• hitro  (v letu 2022 ) in dosledno oveljavitev zahtev Evropkse komisije za sežigalnice iz leta 2019 (t.i. zaključki o BAT) za vse objekte namenjene termični obdelavi odpadkov v Sloveniji. 
• takojšnjo popolno izenačitev pogojev obratovanja za sežigalnice in naprave za sosežig.
• strateško in strokovno umeščanje objektov za termično obdelavo odpadkov v okolje na podlagi presoje primernosti lokacije glede na značilnosti relijefa, meteorologije, poseljenosti in drugih pomemebnih okoliščin s stališča varovanja zdravja in okolja. 
• aktivni pristop za zmanjševanje količine odpadkov, ki potrebujejo termično obdelavo.
• preprečevanje izgradnje in delovanja naprav za termično obdelavo odadkov preko kapacitet, ki jih  potrebuje Slovenija (preprečevanje oziroma prepoved uvoza odpadkov  za namen termične obdelave odpadkov).