Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah

06.05.2022 10:33
Člane obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 58/22 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah. Pravilnik bo stopil v veljavo 14. 5. 2022. Celotno besedilo pravilnika je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1275/pravilnik-o-spremembah-in-dopolnitvah-pravilnika-o-zdravniskih-licencah

Bistvene novosti, ki jih uvaja pravilnik:

1. Konkretnejša časovna opredelitev zahtevanega obsega dela za podaljšanje licence
Zdravnik oz. doktor dentalne medicine, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, vsaj v višini 20 odstotkov polnega delovnega časa, bo moral za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Prav tako bo moral za podaljšanje licence opraviti preizkus strokovne usposobljenosti zdravnik oz. doktor dentalne medicine, ki strnjeno več kot štiri leta ni opravljal dela na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca.

2. Spremembe in novosti pri seznamu strokovnih dosežkov, ki prinašajo kreditne točke za podaljšanje licence 

1. Izpopolnjevalni programi
– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju 1 ura = 1 točka
– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju 1 ura = 1,5 točke
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini) 2 točki/dan (maksimalno 50 točk na izobraževanje)
– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti 1 ura = 1 točka
2.  Aktivna udeležba
– domača srečanja:
– do 15 minut 4 točke
– nad 15 minut 7 točk
– vabljeno predavanje 10 točk
– mednarodna srečanja ali srečanja z mednarodno udeležbo:
– do 15 minut 6 točk
– nad 15 minut 12 točk
– vabljeno predavanje 25 točk
3. Pasivna predstavitev posterja (število točk se deli s številom avtorjev)
– domača srečanja 4 točke
– mednarodna srečanja 5 točk
4. Izvajanje delavnice 1 ura = 3 točke
5. Strokovni vodja delavnice/tečaja 1 dan = 3 točke
6. Sodelovanje v strokovnem odboru strokovnega srečanja 1 dan kongresa = 4 točke
7. Recenzija strokovno-znanstvene literature 1 točka
8. Uvedba nove metode diagnostike ali zdravljenja 100 točk
9. Znanstvena ali strokovna objava (število točk se deli s številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v Science Citiation Index 50 točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji ali poglavje učbeniku 30 točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik itd.) 15 točk
– članek v strokovni reviji 5 točk
– članek v poljudno-znanstveni reviji 
– objava povzetka ali posterja 2 točki 
2 točki
10. Sporočanje varnostnih zapletov
– sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih 1 točka
– sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco 1 točka
11. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo 1 vprašanje = 0,5 točke
– pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih 1 vprašanje = 0,5 točke
12. Priprava testnih vprašanj za e-učenje 1 vprašanje = 1 točka
13. Sodelovanje v izvajanju zdravniške službe v statusu prostovoljstva (npr. zdravniki brez meja, pro bono ambulante, delo z begunci) 0,5 točke/dan.

3. Vložitev individualne vloge za dodelitev kreditnih točk za podaljšanje licence 

Po novem bo možno vložiti predlog za oceno strokovne vsebine – individualno vlogo le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini. 

Gre za naslednje izpopolnjevalne programe:
– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju
– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)
– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti
To pomeni, da bodo za izpopolnjevalne programe, ki bodo potekali v Sloveniji, kreditne točke dodeljene le tedaj, kadar bo organizator strokovne vsebine pravočasno pred dogodkom pri zbornici vložil predlog za oceno strokovne vsebine.

4. Zaračunanje stroškov administrativne obdelave predloga za oceno organizatorjem

Organizatorju, ki je vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov, bo zbornica zaračunala stroške administrativne obdelave predloga (cenik bo objavljen na spletni strani zbornice).

5. Uvedba postopka podaljšanja licence

Po novem bo zbornica po uradni dolžnosti uvedla postopke podaljšanja licence 4 mesece pred iztekom licence (in ne več 2 meseca pred iztekom licence).