Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

DVK volivcem in zdravnikom nalaga obveznosti, ki jih po zakonu nimajo

08.04.2022 20:22
Zdravniška zbornica Slovenije je bila seznanjena z dopisom Ministrstva za zdravje, da  bi osebni zdravniki  za potrebe volitev v Državni zbor RS v letu 2022 izdajali zdravniška potrdila, s katerimi bodo lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, zaprosili za glasovanje na domu. Podlaga je bil sklep Državne volilne komisije (14. seja DVK z dne 3. 2. 2022):»Na podlagi 83. člena ZVDZ lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na  katerem  so  vpisani  v  volilni  imenik,  glasujejo  pred  volilnim  odborom  na  svojem  domu,  pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.«

Pri nespremenjeni zakonodaji ni razloga, da bi bila takšna potrdila tokrat potrebna. Iz veljavne zakonodaje namreč ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo.  Prav tako po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije ni podlage za sklep, s katerim Državna volilna komisija tako volivcem kot tudi osebnim zdravnikom naloži dodatne obveznosti, ki jih po zakonu nimajo. Pri tem pa Zbornica opozarja tudi na to, da niti iz sklepa DVK niti iz zakonodaje (83. člena ZVDZ) ne izhaja, na podlagi katerih kriterijev se bi zdravnik odločil za izdajo takšnega potrdila. Primeroma – bi  lahko  tako  potrdilo  pridobil že volivec z blažjo boleznijo ali pa bi bila izdaja  takšnih potrdil pridržana zgolj osebam s hujšimi akutnimi boleznimi.

Do sklepa Državne volilne komisije so se opredelili tudi v Združenju zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu s sklepom, da zdravniki družinske medicine takšnih potrdil ne bodo izdajali. Sklep, da zavrača dodatno administrativno obremenitev izbranih družinskih zdravnikov, je sprejel Razširjen strokovni kolegij družinske medicine pri Ministrstvu za zdravje.

Na podlagi navedenega ne dvomimo, da bo Državna volilna komisija omogočila izpeljavo volitev brez nepotrebnih dodatnih obremenitev in do razjasnitve pristojnosti in zakonskih podlag zadržala sklep, ki takšne obremenitve nalaga tako volivcem kot zdravnikom.