Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odličja Zdravniške zbornice Slovenije in prejemniki za leti 2020 in 2021

30.03.2022 15:00
Odličja Zdravniške zbornice Slovenije za leti 2020 in 2021 prejme 16 izjemnih zdravnic, zdravnikov, zobozdravnikov in zobozdravnic. Med njimi bosta podeljeni dve najvišji odličji za življenjsko delo – Hipokratovi priznanji.   

dr. Igor Švab

Hipokratovo priznanje za leto 2020 bo prejel prof. dr. Igor Švab, dr. med., za izjemno strokovno, organizacijsko in stanovsko delo na področju uveljavitve družinske medicine v Sloveniji in tujini ter bistven prispevek k ugledu slovenskega zdravništva. 

Prof. dr. Igor Švab, dr. med., je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju družinske medicine. Je ustanovitelj Katedre za družinsko medicino Univerze v Ljubljani. Na mednarodnem področju je ugleden član Evropske akademije znanosti in umetnosti in član Hrvaške akademije medicinskih znanosti. Sedaj opravlja funkcijo predstojnika Katedre za družinsko medicino MF Ljubljana in dekana Medicinske fakultete v Ljubljani. Je glavni urednik revije Zdravstveno varstvo. Med letoma 2004 in 2010 je bil predsednik Evropskega združenja zdravnikov družinske medicine – WONCA Europe. 

V zadnjem desetletju je s svojim strokovnim, pedagoško-znanstvenim in ekspertnim delom izjemno prispeval k promociji in prepoznavnosti slovenske medicine in Slovenije v Evropi in svetu.

  

Hipokratovo priznanje za leto 2021 za izjemen prispevek k ugledu in razvoju slovenskega zdravništva in zobozdravništva ter predano mentorsko delo pa bo prejel doc. dr. Dušan Grošelj, dr. dent. med.

Doc. dr. Dušan Grošelj, dr. dent. med., se je po uspešno končanem študiju na Odseku za stomatologijo Medicinske fakultete v Ljubljani zaposlil v ZD Bežigrad, nato je deloval kot klinični zobozdravnik v Centru za zobne bolezni Stomatološke klinike UKC. Opravil je specializacijo s področja zobnih, ustnih bolezni in parodontologije ter magisterij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Kasneje je deloval kot asistent za predmet Ustne bolezni in parodontologija na Odseku za stomatologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in doktoriral leta 1991. Doma in v tujini je opravil številne tečaje iz parodontologije in implantologije ter se izpopolnjeval iz parodontalne kirurgije in uporabe alotransplantatov. Je aktiven član številnih slovenskih in mednarodnih organizacij in društev, med drugimi Sekcije za zobne bolezni in endodontijo SZD in Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije. 

Objavlja znanstvena dela doma in v mednarodnem prostoru. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih in bil mentor nekaterim specializantom s področja zobnih, ustnih bolezni in parodontologije. Bil je tudi mentor in somentor pri študentski fakultetni Prešernovi nalogi študentom Odseka za dentalno medicino Medicinske fakultete. Njegovo pedagoško delo so pozitivno ocenili tudi študentje. 

Naziv častni član bo za leto 2021 prejel Milan Krek, dr. med., za izjemno javnozdravstveno delovanje, dosežke na področju organizacije zdravstva in obravnave rabe nedovoljenih drog ter še posebej za delovanje v času pandemije covida-19. 


Milan Krek, dr. med., je po koncu študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani svoje poslanstvo začel v ZD Piran in kasneje deloval na številnih področjih. Leta 2020 je postal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dnevno analizira stanje na področju epidemije covida-19 in pregled informacij pošilja odločevalcem. Je član strokovne svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, ki pripravlja predloge ukrepov. Kot zdravnik specialist javnega zdravja prizadevno in zgledno opravlja naloge zdravnika prebivalstva, ki mu je zaupano. Vse od začetka svojega strokovnega dela se ukvarja z raziskovanjem in objavlja strokovne članke. Predan je javnemu zdravju in vztrajen pri doseganju ciljev. Ima izostren občutek za svoje sodelavce in je aktiven v lokalnem okolju. Vedno je pripravljen jasno in z utemeljitvijo zagovarjati svoja stališča glede izzivov, ki jih pred zdravništvo in zdravstvo postavlja sodobni čas.  

Namen podeljevanja odličij je izreči stanovsko priznanje, hvaležnost in na ta način tudi javno zahvalo vsem, ki so s svojim izjemnim delom in predanostjo zdravniškemu poklicu dosegli izredne dosežke tako v medicini kot na področju stanovskih interesov zdravništva in zobozdravništva, so vseskozi skrbeli za pravilno ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov – in so s tem za zgled drugim zdravnikom ter so tako bistveno prispevali k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva v celoti. 
 
Najvišje odličje »Hipokratovo priznanje« je odličje za t. i. življenjsko delo na področju delovanja v medicini in ga prejme zdravnik oziroma zdravnica ali zobozdravnik oziroma zobozdravnica, član oziroma članica zbornice, ki se je izkazal/-a z izjemnim stanovskim in organizacijskim delom ter tako bistveno prispeval/-a k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje odličja od leta 2002. Doslej je bilo v 18 letih podeljenih 37 Hipokratovih odličij. 
 
Naziva »častni član/častna članica Zdravniške zbornice Slovenije« in »zaslužni član/članica Zdravniške zbornice Slovenije« prejmejo zdravniki in zobozdravniki, ki so se izkazali z izjemnim prispevkom pri uveljavljanju slovenskega zdravništva in zobozdravništva doma in v tujini ter pri uveljavljanju poslanstva stanovske organizacije – zbornice doma in v tujini.  
 
»Zahvale Zdravniške zbornice Slovenije«, ki se podeljujejo od leta 2009, pa se podelijo članom ali tudi nečlanom zbornice, ki so se izkazali s prispevkom pri uveljavljanju poslanstva stanovske organizacije – zbornice doma in v tujini. 
 

Odličja Zdravniške zbornice Slovenije za leto 2020 prejmejo še:  

Častni član: 
• prim. Drago Plešivčnik, dr. med.
• Dušan Kolarič, dr. med. 
• Prim. mag. Lea Talanyi Pfeifer, dr. med. 
• Prim. Anica Mikuš Kos, dr. med. 
 
Zaslužni član: 
• prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.  
• dr. Matevž Gorenšek, dr. med. (posthumno)
• asist. dr. Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med.   
 
Zahvala: 
• mag. Dejan Majc, dr. med. 
• Hana Škaler, dr. med. 
• Nevenka Mlinar, dr. med. 
• Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.  
• Matej Praprotnik, dr. dent. med. 
• Igor Krunić, dr. dent. med.