Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vabilo in prošnja za mentorstvo pri izvajanju obvezne klinične prakse za študente 1. letnika EMŠ Medicina in Dentalna medicina

04.02.2022 12:24
1. Predstavitev KLINIČNA PRAKSA ZA ŠTUDENTE MEDICINE IN DENTALNE MEDICINE V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL MF) izvajamo v študijskem letu 2021/2022 prenovljena in posodobljena študijska programa v prvem letniku enotnih magistrskih študijev smeri Medicina in Dentalna medicina. Ključni poudarek spremenjenih študijskih programov je uvajanje zgodnjega stika s kliničnim okoljem. V študijska programa je uvedena obvezna klinična praksa, ki jo bodo študenti 1. do 5. letnika opravljali v obsegu 60 ur na leto. Študenti prvega letnika začnejo z obvezno klinično prakso že v tem študijskem letu. 
Z uvajanjem obvezne klinične prakse želimo študentom obeh programov omogočiti čimprejšnji stik s kliničnim okoljem, prenos znanja in veščin ter uporabo znanja in veščin v kliničnem okolju pod nadzorom kliničnega mentorja.

2. VABILO ZA PROSTOVOLJNO SODELOVANJE v študijskem programu Medicina in Dentalna medicina kot mentor pri izvedbi klinične prakse

UL MF želi z izvajanjem kakovostnega študijskega programa izobraziti in usposobiti diplomante medicine in dentalne medicine, da bodo usposobljeni vstopiti v zdravstveni sistem in zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo. Pri uresničitvi tega temeljnega poslanstva si zelo želimo neposrednega sodelovanja s primarnim in sekundarnim zdravstvom in zobozdravstvom in pritegniti k sodelovanju tudi vas kot mentorje klinične prakse, ki boste s svojim znanjem in izkušnjami postali pomemben del akademskega osebja v študijskem procesu. 
Mentor klinične prakse lahko postane vsak, ki:
- je strokovnjak na kliničnem področju in aktivno deluje kot klinik (v javnem ali zasebnem zdravstvenem zavodu) in ima vsaj tri leta klinične prakse,
- izkazuje strokovnost s področja medicine z zaključeno specializacijo ali opravljeno vsaj polovico specializacije,
- je zobozdravnik z aktivno licenco; specializacija ni obvezna,
- ni v disciplinskem postopku v svoji ustanovi oziroma na Zdravniški zbornici,
- je sposoben podajati znanje študentom,
- ga potrdita koordinatorja za klinično prakso za študente 1. letnika medicine in dentalne medicine.

Z vključitvijo v izvajanje obvezne klinične prakse kot mentor boste postali del akademskega osebja UL MF. UL MF vam bo omogočila prostovoljna pedagoška izobraževanja v zvezi s kliničnim mentorstvom, članstvo v Centralni medicinski knjižnici z dostopom do strokovne literature in gradiv, udeležbo na izobraževanjih in dogodkih v organizaciji UL MF ter v soglasju z ZZS upoštevanje mentorstva pri podaljševanju licence na ZZS. 

3. VSEBINA IN CILJI TER POTEK OBVEZNE KLINIČNE PRAKSE

Za študente 1. letnika je predvideno opravljanje klinične prakse (skupaj 50 ur) na primarnem nivoju zdravstvenega varstva v ambulantah družinske medicine in primarne pediatrije, oz. v ambulantah dentalne medicine, če gre za študente dentalne medicine in v simulacijskem centru UL MF, kjer bodo študenti obeh smeri vadili veščine nujne medicinske pomoči (10 ur), ki vključujejo 5 ur izobraževanja v simulacijskem centru in 5 ur prehospitalne nujne medicinske pomoči na primarnem ali sekundarnem nivoju zdravstva. 

Študenti bodo na ta način začeli zgodaj vzpostavljati identiteto zdravnika oz. zobozdravnika, razumeti delovanje večpoklicnih timov, se učiti veščin sporazumevanja in kliničnih veščin ter oblikovati humanistične vrednote za delo z bolniki. Študent bo spremljal kliničnega mentorja pri delu, prisoten bo v ambulanti, v pogovoru z bolniki bo pridobival veščine profesionalne komunikacije, aktivnega poslušanja, ocenjevanja bolnikovih pričakovanj, spoznaval bo etične dileme itd. Študenta boste vključili tudi v delo v službi nujne medicinske pomoči. Zaželeno je tudi, da bo študent spoznal delo vaših ožjih sodelavcev: medicinskih sester, fizioterapevta in drugih zdravstvenih sodelavcev oziroma zobne asistentke in zobnega tehnika v zobozdravstvu.

Izvajanje klinične praske bo potekalo od junija 2022 do sredine septembra 2022 v skladu z dogovorom med kliničnim mentorjem in študentom. Z vsakim kliničnim mentorjem in zavodom, v kateri klinični mentor deluje, bo UL MF sklenila tristranski sporazum o sodelovanju pri izvajanju klinične prakse v študijskem letu 2021/2022. Vabljeni boste na enodnevno popoldansko izobraževanje, kjer boste prejeli vsa navodila za izvajanje programa klinične prakse in ocenjevanje študenta.

Vljudno vas prosimo, da v koliko menite, da lahko v študijskem programu sodelujete kot mentor in omogočite izvajanje klinične prakse za študente UL MF v vaši ambulanti, da izpolnite kratko spletno prijavnico:

Spletna prijavnica za mentorstvo pri izvajanju obvezne klinične prakse 

ali preko spletne strani Obvezna klinična praksa 1.letnik:

https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/ems-program-medicina/predmetnik/1-letnik-2021-2022 

V prijavnici vas prosimo da  navedete: ime in priimek z nazivom, kontaktni naslov, področje specializacije, število študentov (ki jih lahko sprejmete; na študenta je predvidenih 8 dni klinične prakse), študijski program študenta (medicina/dentalna medicina), zdravstveni zavod in naslov zavoda ter ali lahko v zavodu študent opravi 1 dan klinične prakse v Službi nujne medicinske pomoči.

Vljudno vas prosimo, da spletno prijavnico izpolnite do 28. februarja 2022.

Vsebinska vprašanja ali predloge lahko sporočite koordinatorici za medicino prof. dr. Mariji Petek Šter na e-naslov: marija.petek-ster@mf.uni-lj.si ali koordinatorici za dentalno medicino prof. dr. Kseniji Rener Sitar na ksenija.rener@mf.uni-lj.si .

Zelo bomo veseli, če se boste vključili v izvajanje obvezne klinične prakse in postali mentorji klinične prakse UL MF. Posebej bi želeli spodbuditi k sodelovanju tudi mlade specialiste, ki imajo željo učiti mlade bodoče kolege, da postanejo naši mentorji za klinično prakso.


Komisija za študijske zadeve UL MF
Katedra za družinsko medicino UL MF
Oddelek za dentalno medicino UL MF


Prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., prof.dr. Ksenija Rener Sitar, dr. dent. med.
koordinatorici za klinično prakso za študente 1. letnika medicine in dentalne medicine

Prof. dr. Janja Jan in prof. dr. Tomaž Marš, prodekana UL MF