Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

(JAVNO OPOZORILO) Uredba omogoča podelitev koncesij brez presoje vplivov sežigalnice na okolje in zdravje prebivalcev

04.02.2022 11:48

Člani Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje z zaskrbljenostjo obveščamo javnost, da trenutno besedilo Predloga Uredbe omogoča podeljevanje koncesij za dobo najmanj 30 let in to brez presoje vplivov sežigalnice na okolje in zdravje prebivalcev, čeprav se bo s podelitvijo koncesije praktično določila tudi lokacija sežigalnice. 

Podeljevanje koncesij brez strokovne presoje vremenskih značilnosti, pomena kmetijskih zemljišč, vodnih virov in poseljenosti lahko vodi do izbire koncesionarjev na lokacijah, ki predstavljajo večje tveganje za zdravje okoliškega prebivalstva.

Izpostavljamo dve najbolj nujni spremembi Predloga Uredbe in sicer potrebno je:

•             Spremeniti merila in postopek izbora koncesionarja.

Koncesije je potrebno podeljevati na podlagi strokovne presoje primernosti predlaganih lokacij. Presojo morajo izdelati strokovnjaki in mora zajemati meteorološke, litološke, hidrološke značilnosti ter poseljenost območja.

•             Opredeliti je potrebno jasne zahteve glede industrijskih emisij

Zapisati je potrebno zahtevo o popolnem izpolnjevanju Izvedbenega sklepa komisije (EU) 2019/2010 z dne 12. novembra 2019 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za sežiganje odpadkov na podlagi Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (oziroma kasnejših posodobitev).
 

Umeščanje sežigalnic v prostor mora biti strateška odločitev, ki upošteva navedene značilnosti območja in oceno potencialnih vplivov na zdravje okoliškega prebivalstva.

Od MOP pričakujemo pisna pojasnila in sporočamo, da smo pripravljeni konstruktivno sodelovati v postopku Predloga Uredbe.


Člani Delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženega okolja za zdravje.

izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
izr. prof. dr. Miran Brvar, dr. med
Nevenka Mlinar, dr. med.
mag. Marina Praprotnik, dr. med.
Ana Mavrič, dr. med.    
doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž.