Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Kaj v praksi prinaša sprememba Zakona o zdravniški službi?

10.12.2021 13:15

Spoštovane članice in spoštovani člani,

potrditev sprememb in dopolnil Zakona o zdravniški službi prinaša za status zdravništva in Zdravniške zbornice Slovenije več pomembnih sprememb. Te spremembe so pomemben mejnik za delovanje stanovske organizacije, ki s tem uresničuje dolgoletna prizadevanja za ureditev težav na več področjih. Zbornica pa je dobila kar tri nova javna pooblastila, kar je zgodovinski dosežek.

Spremembe:  

  1. Prenos strokovnih izpitov na zbornico
  2. Uvedba posebnih znanj, certificiranih s strani zbornice
  3. Prenos preverjanja slovenskega jezika za tuje zdravnike na zbornico
  4. Razširitev kroga pooblaščenih ustanov za usposabljanje zdravnikov
  5. Osnovna licenca po opravljenem pripravništvu 
  6. Obvezno kroženje izbirnega dela sekundariata, na področju družinske ali urgentne medicine

Natančnejša obrazložitev
Prenos strokovnih izpitov na zbornico
Poleg veljavnega javnega pooblastila za odobritev pripravništva in razporejanje pripravnikov se zbornici prvič v celoti podeljuje javno pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov. Tako bo na enem mestu potekalo celotno izobraževanje: pripravništvo-strokovni izpit, specializacije-specialistični izpit in po podelitvi licence stalno podiplomsko usposabljanje-dodelitev KT za podaljšanje licence. Poenoteno celotno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje bo zagotavljalo večji vpliv stroke in višjo kakovost.

Uvedba posebnih znanj, certificiranih s strani zbornice
Zaradi hitrega razvoja zdravniške stroke se oblikujejo nova področja, metode in posegi, ki so pogosto interdisciplinarni. Posamezna posebna znanja niso zajeta v okviru obstoječih licenc (denimo geriatrija, paliativa, akupunktura, elektrofiziološke metode, obvladovanje bolnišničnih okužb, kronične rane itd.). To predstavlja tveganje za pravice zdravnikov, ki se pogosto znajdejo v dilemah glede lastne usposobljenosti za izvajanje določenih posegov, saj za svoje delo prevzemajo etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost. Institut posebnih znanj bo zdravnikom z licenco omogočil, da se dodatno usposobijo in pridobijo certifikat, ki jasno izkazuje, da so strokovno usposobljeni za delo na posameznem ožjem strokovnem področju. S tem bo zagotovljena višja raven njihove pravne varnosti.

Prenos preverjanja slovenskega jezika za tuje zdravnike
Velik pomen znanja in uporabe slovenskega jezika za tuje zdravnike se prilagaja potrebam opravljanja zdravniške službe in omogoča lažji vstop zdravnikov iz tujine. Namesto splošnega znanja, kjer so na pisnih izpitih zdravniki pisali o gojenju oljne repice in podobno, se daje poudarek poznavanju zdravniške strokovne terminologije. Zahtevnosti preizkusa se ne niža, bodo pa pri njem sodelovali strokovnjaki za slovenski jezik in zdravniki. Potrdilo o znanju strokovnega slovenskega jezika bo izdala Zdravniška zbornica. 

Razširitev kroga pooblaščenih ustanov za usposabljanje zdravnikov
Tu ministrstvo žal ni sledilo predlogu zbornice in nabora izvajalcev razširilo na druge pravne in fizične osebe, kar bi omogočalo izvajanje specializacije iz MDPŠ na Fakulteti za šport, ZZZS, ZPIZ in podobno, bodo pa po noveli lahko pooblastilo dobili izvajalci zdravstvene službe, ki niso v mreži.

Osnovna licenca po opravljenem pripravništvu
Zdravnik po opravljenem strokovnem izpitu pridobi »osnovno licenco«, ki jo bo podeljevala zbornica po uradni dolžnosti vsem zdravnikom, ki bi opravili strokovni izpit. Zdravnik z osnovno licenco bo lahko samostojno opravljal vse dejavnosti, ki so navedene v študijskem programu študija medicine in v programu pripravništva za poklic zdravnik, ter v obsegu teh dejavnosti predpisoval zdravila in medicinske pripomočke. To je enako, kot je sedaj veljalo za sobne zdravnike. Delal bo lahko npr. na predkliniki ter na ZZZS in ZPIZ. Zdravnik z osnovno licenco ne bo mogel biti nosilec zdravstvene dejavnosti, opredeljevati pacientov in v nobenem pogledu ne bo mogel nadomestiti specialista.

Obvezno kroženje med izbirnim delom sekundariata
V okviru izbirnega dela sekundariata bo sekundarij, ki se bo za izbirni del odločil, prve tri mesece opravljal sekundariat ali na področju družinske medicine ali urgentne medicine.
To spremembo zakona je predlagalo Ministrstvo za zdravje z namenom, da bolje seznani zdravnike z delom na primarni ravni, kar je pomembno kasneje za zdravnike vseh specialnosti, in jih spodbudi za delo na primarni ravni.

Čistopis novele Zakona o zdravniški službi na spletni straneh Državnega zbora še ni na voljo. Ko bo, vas bomo člane o tem obvestili predvidoma v Tedenskem biltenu, ki ga prejemate po e-pošti vsak četrtek.

Zdravniška zbornica Slovenije