Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sebastijan Piberl, dr. med. je kršil Kodeks zdravniške etike

02.12.2021 12:20

Odbor za pravno etična vprašanja Zdravniške zbornice Slovenije je na 5. in 8. seji dne 11. 8. 2021 in 11. 11. 2021, obravnaval vlogo zoper neprimerne objave zdravnika Sebastjana Piberla, dr. med. vezane na COVID 19, objavljeno dne 12. 5. 2021 na spletni strani Youtoube (https://www.youtube.com/watch?v=tsbsm2H7FXA&t=1240), kjer je v intervjuju za Kanal AS Murska Sobota predstavljen kot specialist kvantne medicine podajal dvome v strokovna priporočila in izrecno navajal: Da je smrtnost pri covidu enaka kot pri gripi, da PCR testi niso kredibilnim, izražal mnenje o nekoristnosti oz. celo škodljivosti zaščitnih mask in primerjal cepljenje proti covidu z dejanji v koncentracijskih taboriščih ter na 8. seji sprejel naslednje sklepe:

Sklep 5/8/2021: OPEV ugotavlja, da je Sebastijan Piberl, dr. med. kršil 1. člena Kodeksa zdravniške etike (Kodeks), saj pri svojih izvajanjih v pogovorni oddaji ni upošteval znanstvenih in strokovnih dognanj sodobne medicine, ko je navajal, da je smrtnost pri COVID 19 enaka kot pri gripi, da PCR testi niso kredibilni, da je uporaba zaščitnih mask nekoristna oz. celo škodljiva in z nerazumevanjem bistva cepljenja. S tem je kršil tudi svojo dolžnost iz 11. člena Kodeksa, saj o ukrepih priporočenih zaradi zaščite drugih (ukrepi javnega zdravja), pacientov ni poučil na korekten način in ni ukrepal skladno z zakonsko obvezo in kršil tudi 37. člen Kodeksa saj ni spodbujal javnega zdravja z ustreznim izobraževanjem. Z vsem zgoraj naštetim in s primerjanjem cepljenja proti COVID 19 z dejanji v koncentracijskih taboriščih je kršil 61. člen Kodeksa in je s svojim neustreznim, lahkomiselnim in za zdravnika nečastnim dejanjem prizadel tudi druge zdravnike in zdravstveno osebje ter zdravstvo v celoti.

Obrazložitev sklepa 5/8/2021: Pri oceni kršitev je OPEV upošteval izjave Sebastjana Piberla, dr. med v pogovorni oddaji na televiziji AS. V tej oddaji ga voditelj naslavlja s specialistom kvantne medicine. V nadaljevanju pogovora Sebastjan Piberel, dr. med, navaja celo vrsto neresnic v povezavi z virusom Sars-Cov-2 in epidemijo covid-19. Trdi, da je smrtnost pri Covid-19 0,8 % in nič drugačna kot pri gripah (7:29 minuta). Trdi, da so PCR testi absolutno nekredibilni za ugotavljanje bolezni covid-19 (14:25 minuta). V nadaljevanju izraža dvom v ukrepe proti zamejitvi epidemije covid-19, ko pove, da naj bi bil covid »tržna niša« in so zato vsi postali asimptomatski prenašalci (15:20 minuta). Po njegovem mnenju to ne more biti razlog, da nekoga »zapreš v hišo, da mu nabiješ na nos in usta masko, ker to še ne pomeni, da bo nekdo zbolel« (15:55 minuta). V delu pogovora, ki se nanaša na zdravljenje bolnikov s covid-19 trdi, da bi se s kombinacijo zdravil lahko dokazano zmanjšalo števil hospitalizacij za 70 % (22:29 minuta). Med slednjimi našteje hidroksiklorokin (23:06 minuta) in cink (23:46 minuta), ki naj bi zavirala replikacijo virusa ter azitromicin (24:16 minuta), doksiciklin in druge širokospektralne antibiotike (24:39 minuta). Tovrstna zdravila naj bi po njegovih navedbah skupaj v sinergiji pomagala pacientom, da ne zbolijo zaradi težav, ki jih povzroča virus covid-19 (25:03 minuta). Trdi tudi, da bi s temi zdravili lahko za 70 % zmanjšali obolevnost ali število pacientov (27:55 minuta). Ko govori o zaščitnih maskah, trdi, da z vsako masko pade procent kisika v krvi (30:53 minuta). Nošenje mask povezuje z hipoksijo in motnjami v acidobaznem ravnotežju (31:40 minuta), ki da bo pri osebah, ki nosijo maske 8 ur na dan, povzročilo osteoporozo, kar se bo pokazalo na dolgi rok (32:30 minuta). Trdi (splošno), da maske ne zadržujejo virusov in da virusi letijo na vse smeri, kot, da je ne bi imeli (33:50 minuta). Trdi tudi, da so cepiva čista genska manipulacija (41:33 minuta), vrhunska genska terapija (47:55 minuta), epigenetika (47:59 minuta). Trdi, da pride ob ponovni okužbi do citokinske nevihte pogosteje pri cepljenih kot pri necepljenih (46:44 minuta). Trdi, da je nedopustno, neetično in v nasprotju z »vsemi deklaracijami in moralno-etičnimi normami«, da nekoga »preventivno cepiš« proti bolezni (48:10 minuta), za katero bo morda zbolel in da so to nazadnje delali v drugi svetovni vojni v koncentracijskih taboriščih (48:25 minuta). Da ima Švedska (52:23 minuta) najbolj realno in eksaktno vodeno statistiko, s katero so ves čas dokazovali, da je to navadna gripa, da so rezultati umrljivosti primerljivi z navadno gripo, nič bolj infektivna, nič bolj hitro šireča se. Z naštetimi navedbami je Sebastjan Piberl, dr.med. kršil Kodeks zdravniške etike, kot je to ugotovljeno s sklepom.

Sklep 6/8/2021: OPEV v načelnem mnenju meni, da je grožnja kolegu, ki opozori na domnevno neetično ravnanje drugega kolega nedopustna. Sklep se objavi.

OPEV je zadevo predal v obravnavo tožilcu.