Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obvestilo za člane, ki so si pridobili tuji naziv oziroma tuji strokovni ali znanstveni naslov

25.11.2021 08:42

Za vse imetnike tujih (v tujini pridobljenih) nazivov oziroma strokovnih ali znanstvenih naslovov velja, da lahko te nazive in naslove uporabljajo v Republiki Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju (oziroma v njihovi transkripciji).

Uporabo tujega naziva oziroma naslova opredeljuje 19. člen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. V skladu z navedenim določilom lahko imetnik tuje listine o izobraževanju, ki si je pridobil tuji naziv oziroma naslov, tega uporablja v Republiki Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju oziroma v njegovi transkripciji. Tuji naziv oziroma naslov, ki se ne prevaja v slovenski jezik, se navaja skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik.

Zapisa države izvora se ne krajša, temveč se zapiše celo ime.

Primeri*:

  • tuji naslov: Diplom Ingenieur, Zvezna republika Nemčija,
  • tuji naziv poklicne izobrazbe: bravar, Bosna in Hercegovina,
  • tuje poimenovanje stopnje izobraževanja: Bachelor of Science, Združene države Amerike,
  • tuje poimenovanje izobraževalnega programa: Master of European Studies, Kraljevina Belgija

(*vir)

Zbornica je pri preverbi točnosti in ažurnosti podatkov v registru zdravnikov ugotovila, da je pri nekaterih članih, ki so si pridobili tuji naziv oziroma strokovni ali znanstveni naslov, in to sporočili zbornici za namen vnosa v register zdravnikov, ta naziv neustrezno zapisan ali je neustrezno (zgolj s kratico) navedeno ime države izvora listine o izobraževanju. Zbornica je zato pristopila k popravkom teh navedb in tuje nazive oziroma naslove zapisala v izvorni obliki, imena držav izvora listin o izobraževanju pa je zapisala s celim imenom ter v slovenskem jeziku.

Več informacij o tem vam je na voljo na spletnih straneh ENIC-NARIC centra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, pod naslovom Uporaba tujega naslova.

DODATNO POJASNILO IN POVABILO ZA POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE

Zbornica je pri popravkih zapisov tujih nazivov oziroma naslovov izhajala iz razpoložljive dokumentacije, prejete s strani članov.

Člane zato prosimo, da preverijo te in druge svoje podatke v registru zdravnikov, ter nam sporočijo morebitne spremembe ali popravke.

Člane, ki posedujejo odločbo pristojnega organa, iz katere izrecno izhaja pravica do uporabe slovenskega strokovnega naslova doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine, vendar z njo zbornice v preteklosti še niso seznanili, vljudno prosimo, da nam ta dokument čim prej posredujejo.