Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pojasnila zbornice v zvezi z dvigom plač medicinskih sester

18.11.2021 13:10
Zbornica v zvezi dvigom plač medicinskih sester pojasnjuje, da ni sodelovala pri pogajanjih, katerih posledica je Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Prav tako dogovora zbornica ni podpisala.

Zdravniška zbornica Slovenije z namenom odprave določenih nejasnosti podaja pojasnila v zvezi z Dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (v nadaljevanju: dogovor).

Kot izhaja iz novice, ki je objavljena na spletni strani Vlade RS, je slednja skupaj s sindikati parafirala dogovor, s katerim se plače določenim profilom v zdravstvu (npr. medicinskim sestram) dvigujejo. Parafiranje dogovora je rezultat pogajanj, ki so potekala od avgusta 2021 dalje in so bila namenjena akutnemu reševanju kadrovske problematike in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov.

Iz zgoraj navedene novice izhaja, da se bodo na delovnih mestih, kjer zaposleni izvajajo osnovno in socialno oskrbo, plače povišale za ena do štiri plačne razrede. Podrobne spremembe po posameznih delovnih mestih pa bodo opredeljene v aneksih h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Kar se tiče finančnih posledic dogovora ter predvidenih aneksov h kolektivnim pogodbam, iz novice Vlade RS izhaja, da so predvidene finančne posledice ocenjene na 37 milijonov evrov iz naslova povečanja mase plač zaposlenih. Od tega se bo predvidoma 4 milijone evrov zagotovilo iz sredstev Proračuna Republike Slovenije, 17,4 milijona evrov iz sredstev ZZZS, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki vpliva na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečajo v povprečju za 5,6%. Za področje zdravstva so v okviru izhodišč za pogajanja predvidene finančne posledice ocenjene v višini 85,95 milijona evrov, pri čemer je v finančno oceno vključen tudi vpliv dviga plačnih razredov na dodatke za posebne pogoje dela in druge kategorije, vključene v bruto plačo.

Zbornica v zvezi z dogovorom pojasnjuje, da ni podpisnik slednjega, zato dogovor ne vpliva na obveznosti članov zbornice, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in za opravljanje le-te zaposlujejo medicinske sestre oz. druge zdravstvene delavce. Zbornica v zvezi z dogovorom in predhodnimi pogajanji izpostavlja tudi, da pri njih ni bila udeležena, kljub temu, da smo v preteklosti Ministrstvu za javno upravo že izrazili naše pričakovanje, da bo zbornica v bodoče obravnavana kot enakopravni partner kolektivnih pogajanj (dopis zbornice z dne  1. 6. 2021 dostopen na na tej povezavi).

Nazadnje v zvezi z morebitnim povabilom k podpisu aneksov kolektivnih pogodb pojasnjujemo, da zbornica skladno z Zakonom o zdravniški službi sklepa kolektivne pogodbe na delodajalski strani (kot predstavnik samozaposlenih zdravnikov). Skladno z navedenim je zbornica kot predstavnik delodajalcev (tj. samozaposlenih zdravnikov, ki zaposlujejo druge) stranka Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, zato pričakujemo, da bomo povabljeni k podpisu napovedanih aneksov h kolektivnim pogodbam. V kolikor bo zbornica povabljena k podpisu navedenih aneksov, jih bodo sprva pristojni organi zbornice preučili ter odločili, ali bo zbornica k njim tudi pristopila.

V zvezi z zvišanjem plač zdravstveni delavcev in zdravstvenih sodelavcev, zbornica ocenjuje, da bi bilo z vidika odgovornosti in obsega nalog, ki jih opravljajo zdravniki, tudi slednjim potrebno zagotoviti popravek plače, s katerim bi se lahko pozitivno vplivalo na privlačnost številnih kritičnih zdravniški specialnosti, kjer zdravnikov primanjkuje.

Zdravniška zbornica Slovenije