Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obveznost izpolnjevanja PCT pogoja za zaposlene in za uporabnike zdravstvenih storitev

06.09.2021 15:48

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021; v nadaljevanju: Odlok), ki je začel veljati 6. 9. 2021, v 5. členu določa, da morajo PCT pogoj (prebolel, cepljen ali testiran) izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost:

5. člen

(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer v:

1. zdravstveni dejavnosti, (…)

Iz šestega člena Odloka pa izhaja, da je pogoj PCT obvezen tudi za vse osebe, ki so uporabniki ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju zdravstvene dejavnosti.

6. člen

(1) PCT pogoj iz 2. člena tega odloka dokazujejo osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena, poleg navedenega pa tudi (…)

V skladu z navedenim ocenjujemo, da je PCT pogoj obvezen za vse paciente, ki želijo dostopati do zdravstvenih storitev, kot tudi za vse druge osebe, ki so udeležene oziroma prisotne pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. Izjeme, kdaj PCT pogoj ni zahtevan, so določene v drugem odstavku 6. člena Odloka, pri čimer menimo, da je za izvajalce zdravstvene dejavnosti relevantna zgolj izjema, da se PCT pogoj ne zahteva za osebe, ki so mlajše od 12 let.

Poudarjamo pa, da skladno s tretjim odstavkom 6. člena Odloka omejitve (torej pogoj PCT) ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Zbornica je ministrstvo za zdravje pozvala, naj pojasni, katere zdravstvene storitve oziroma dejavnosti se smatrajo za medicinsko pomoč, v smislu tretjega odstavka 6. člena Odloka, in posledično torej za uporabnike (paciente) ni zahtevan pogoj PCT. Celoten dopis zbornice je dostopen tukaj. Z odgovorom ministrstva bo zbornica svoje člane nemudoma seznanila.

Izpostavili bi še obveznosti iz 7. člena Odloka in sicer, da preverjanje PCT pogoja iz 5. in 6. člena Odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z dokazili iz 2. člena Odloka. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja pa izvajajo pristojne inštitucije.

Poudarjamo tudi, da so zgoraj navedene odgovorne osebe dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Celotno besedilo Odloka je na voljo na tej spletni strani.

Oddelek za pravne zadeve