Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zaključek postopka preiskave Tožilca zbornice v zadevi zdravnice Nade Hiti v zvezi z njeno analizo in objavo videoposnetka »Zamolčane kovine v cepivih«

01.09.2021 13:49

Tožilec zbornice in zdravnica Nada Hiti sta v postopku tožilčeve preiskave v zvezi z zdravničino analizo in objavo videoposnetka »Zamolčane kovine v cepivih« sklenila sporazum o poravnavi, na podlagi katerega je zdravnica z namenom razjasnitve okoliščin pripravila pisno izjavo.

V postopku preiskave, ki jo je zoper zdravnico Nado Hiti, dr. med (v nadaljevanju: zdravnica), vodil tožilec Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: tožilec), je bil 30. 8. 2021 med zdravnico in tožilcem sklenjen pisni sporazum o poravnavi. Institut poravnave je bil uveden s Pravilnikom o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov zaradi kršitev njihovih dolžnosti ter organizaciji in delu razsodišča zbornice (v nadaljevanju: pravilnik), ki v zvezi s poravnavo v 36. členu določa, da se ta sklene, če s tem soglašata zdravnik v postopku in tožilec, pri čemer slednji presodi, ali je glede na okoliščine primera to primerno. Vsebina doseženega sporazuma se nanaša na obveznost zdravnika v postopku, s katero se zagotovi odprava škodljivih posledic dejanja zdravnika v postopku oziroma s katero se prepreči podobne kršitve zdravnika v postopku v bodoče.

Zdravnica je na podlagi sklenjenega sporazuma o poravnavi ter z namenom razjasnitve okoliščin v zvezi z njeno analizo in objavo videoposnetka »Zamolčane kovine v cepivih«, pripravila pisno izjavo (celotna izjava je dostopna na tej povezavi). Z izjavo želi širši javnosti pojasniti, da na podlagi analize, ki jo je izvedla in objavila v videoposnetku »Zamolčane kovine v cepivih« ter ki je ugotovila prisotnost težkih kovin v vzorcu, še ni mogoče trditi, da je vsebnost težkih kovin v cepivih proti gripi in cepivih mRNA proti virusu SARS-Cov-2 taka, da bi v primeru večkratnega cepljenja s cepivi proti gripi in cepivi mRNA proti virusu SARS-Cov-2 bistveno vplivala na nevarno kopičenje težkih kovin v telesu, kot je to zatrjevala v svojem videoposnetku. Za dokončne zaključke o morebitni nevarni vsebnosti težkih kovin v posameznih serijah cepiv bi bile  potrebne strokovno izvedene raziskave s strani pristojnih institucij v Republiki Sloveniji.

Zdravnica v izjavi poudarja, da sama ni opravila raziskave, pač pa je šlo zgolj za laboratorijsko analizo, za katero ne zatrjuje strokovne neoporečnosti, zato njeni rezultati ne morejo imeti znanstvene vrednosti. Zdravnica pojasnjuje, da namen njene analize ni bil zavajanje širše laične javnosti glede vsebnosti težkih kovin v cepivih, pač pa zgolj pridobitev podatkov o vsebnosti težkih kovin v cepivih, ki bi spodbudila izvedbo raziskav o vsebnosti težkih kovin v cepivih s strani pristojnih institucij.

Zdravnica se v podani izjavi izrecno distancira od zlonamerne uporabe pridobljenih ugotovitev in s tem povezanega nasilja.

Na koncu izjave se zdravnica izrecno zaveže k spoštovanju Kodeksa zdravniške etike, zlasti 61. člena Kodeksa zdravniške etike, ter se zaveže, da bo v bodoče vse morebitne analize in raziskave opravila v skladu s formalnimi pravili in zahtevami.

Ker je bila vsebina doseženega sporazuma o poravnavi izpolnjena, je tožilec v predstavljeni zadevi skladno s petim odstavkom 36. člena pravilnika izdal sklep o končanju preiskave.

Zdravniška zbornica Slovenije