Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

29.07.2021 09:56

Ministrstvo za zdravje je v skladu z določbami Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljevanju: ZNUPZ) objavilo sklep o izvedbi nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki je dostopen na tej spletni strani. Objavljen sklep predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb.

Na nacionalni razpis se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (ZZDej).

Rok za oddajo prijav je do 10.8.2021 do 15.00 ure. Ponudba je pravočasna, če prispe na naslov Ministrstvo za zdravje Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v Glavno pisarno (vložišče) do navedenega roka in ure, ne glede na to, ali je posredovana po pošti ali predložena osebno.

Predmet nacionalnega razpisa je izvedba posameznih vrst zdravstvenih storitev, ki jih je ministrstvo za zdravje določilo v razpisni dokumentaciji. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, pri čimer pa lahko predloži ponudbo za enega, več ali vse zdravstvene programe oziroma vrste zdravstvenih storitev.

Ministrstvo za zdravje opravi končni izbor ponudnikov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na zmogljivosti izvajalcev, po naslednjem vrstnem redu: javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni izvajalci s koncesijo, zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z ZZDej.

Članom svetujemo, da si pred oddajo ponudbe natančno preberejo celotno razpisno dokumentacijo, ki je dostopna tukaj. Posebej opozarjamo, da ZNUPZ določa, da je izvajalec zdravstvenih storitev, ki ni javni zdravstveni zavod, dolžan v celoti povrniti vse stroške zdravstvenih storitev, ki so potrebne za odpravo posledic morebitnih zapletov, do katerih je prišlo na podlagi tega nacionalnega razpisa.

Morebitna nadaljnja vprašanja v zvezi s pripravo ponudb se lahko pošljejo na e-naslov Nacionalnega centra pri Ministrstvu za zdravje, ki je zadolžen za izvajanje in spremljanje nacionalnega razpisa: nc.mz@gov.si.

Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo najkasneje v roku 3 dni. Prejeta vprašanja ter odgovori ministrstva so na voljo na tej spletni strani (spodaj). Vprašanja se lahko pošljejo najkasneje do 6. 8. 2021 do 12. ure.

Odbor za zasebno dejavnost pri Zdravniški zbornici Slovenije pri tem ocenjuje, da so bile v okviru zakonodajnega postopka z amandmajem Poslanskih skupin Stranke Alenke Bratušek, Liste Marjana Šarca in Socialnih demokratov v besedilo ZNUPZ vključene določbe, ki brez stvarno utemeljenega razloga neenako obravnavajo zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti napram javnim zdravstvenim zavodom. Odbor si bo zato v okviru svojih pristojnosti prizadeval za odpravo te diskriminacije in bo o navedenem ažurno obveščal člane zbornice.

Zdravniška zbornica Slovenije