Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novo soglasje k višini šolnine za specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim plačnikom in stroškom specialističnega izpita

06.07.2021 12:32
Minister, pristojen za zdravje, je dne 21. 6. 2021 izdal soglasje k višini šolnine za specializacije samoplačnikov, specializacije z znanim plačnikom in stroškom specialističnega izpita, ki jo je določila Zdravniška zbornica Slovenije dne 17. 3.2021. S tem je prenehalo veljati soglasje, izdano v letu 2010. Na podlagi novega soglasja so stroški samoplačnikov, specializacij z znanim plačnikom in stroški specialističnega izpita enaki višini sredstev, opredeljenih v pravilniku, ki določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Z navedenim pravilnikom, ki je v veljavi od 5. 3. 2021, je prišlo do spremembe izplačila honorarjev za koordinatorje specializacij in nadzornike kakovosti, zvišal pa se je strošek specialističnega izpita, ki po novem znaša 1.900 evrov na specializanta. Izdano je tudi soglasje v delu, ki se nanaša na obračunavanje dodatnega prispevka Zdravniški zbornici Slovenije za vodenje specializacij v višini 75,00 evrov na mesec, plačilo za ta namen pa mora biti jasno razvidno. V zvezi z novo izdanim soglasjem specializante in plačnike specializacij obveščamo, da bodo s strani Zdravniške zbornice Slovenije v podpis prejeli anekse k obstoječim pogodbam o izvrševanju medsebojnih obveznosti pri vodenju specializacije. Besedilo celotnega soglasja je dostopno tukaj.