Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Specializantska sredstva za obvezna izobraževanja po Pravilniku o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije

18.05.2021 13:29

Višina sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe je že od leta 2017 določena v Pravilniku o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (pravilnik). Zadnja sprememba navedenega pravilnika je začela veljati s 5.3.2021 (Uradni list RS, št. 30/21) in v 5. členu določa višino specializantskih sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Celotno besedilo 5. člena navedenega pravilnika se nahaja na tej povezavi.  

V zvezi s specializantskimi sredstvi je Zbornica dne 15.4.2021 s strani delodajalca specializanta prejela obvestilo, iz katerega je izhajalo, da delodajalec specializantu ne omogoča koriščenja specailzantskih sredstev v višini 449,09 EUR na leto, ki posameznemu specializantu pripadajo na podlagi prvega in tretjega odstavka 5. člena pravilnika, pri čemer se je delodajalec skliceval na določilo drugega odstavka 5. člena pravilnika, da bi moral biri na spletni strani Zbornice in spletni strani Ministrstva za zdravje, objavljen seznam obveznih izobraževanj za posamezne specializacije s ceno posameznega izobraževanja.

Zbornica pojasnjuje, da določilo drugega odstavka 5. člena pravilnika ni novo in velja že od prvega sprejetja pravilnika. Ko je Zbornica leta 2018 poizkusila pripraviti tak seznam je naletela na več težav in sicer:

  • nekateri programi specializacij so stari 20 let in več ter obveznih tečajev nimajo navedenih,
  • nekatere tečaje, ki so v vsebini navedeni kot obvezni izvaja več izvajalcev in so nazivi tečajev različni,
  • pri nekaterih tečajih je cena odvisna od števila prijavljenih udeležencev ipd.

Glede na vse navedeno je bilo v letu 2018 z Ministrstvom za zdravje dogovorjeno, da veljajo za obvezne tečaje vsi, ki so kot taki navedeni v programu posamezne specializacije, ki je objavljena in dostopna na spletni strani Zbornice.

V zvezi s specializantskimi sredstvi za obvezna izobraževanja, ki so zagotovljena s pravilnikom, je Zbornica dne 20.4.2021 za mnenje ponovno zaprosila Ministrstvo za zdravje, ki je dne 11.5.2020 pojasnilo, da veljajo za obvezne tečaje vsi, ki so kot taki navedeni v programu posamezne specializacije, objavljenem na spletni strani Zbornice. Ministrstvo za zdravje je opozorilo, da gre za sredstva, ki so strogo namenska in se jih sme porabiti le za namen, določen v prvem odstavku 5. člena pravilnika. Celotno mnenje Ministrstva za zdravje je dostopno tukaj.

Z mnenjem Ministrstva za zdravje se je dne 13.5.2021 na seji seznanil tudi Svet za izobraževanje zdravnikov, ki je mnenje Ministrstva za zdravje pozdravil.