Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Plačilo za delo neposrednih in glavnih mentorjev specializantov

12.05.2021 12:36

S 5.3.2021 je začel veljati Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/21; v nadaljevanju: Pravilnik), za pripravo in sprejem katerega je pristojno Ministrstvo za zdravje.
Zbornica je že pred sprejemom Pravilnika, dne 11.12.2020, Ministrstvo za zdravje pozvala k spremembi Pravilnika, pri čemer je bil s strani Zbornice podan predlog, da se z novim Pravilnikom spremeni izplačilo honorarjev (za koordinatorje specializacij in nadzornikov kakovosti) in da se zviša cena specialističnega izpita, ki je že od leta 2008 nespremenjena. Celotno besedilo poziva Zbornice je dostopno tukaj.

V nadaljevanju je Zbornica dne 11.1.2021 prejela obvestilo Ministrstva za zdravje iz katerega je izhajalo, da so bili predlogi Zbornice upoštevani in da je bil predlog Pravilnika posredovan v javno razpravo. V okviru javne razprave je Zbornica podala pripombe na spremenjeni 4. člen Pravilnika, ki glede plačila neposrednim in glavnim mentorjem v prvem odstavku določa: »Dodatek za mentorstvo se plačuje v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami, in sicer mesečno v višini do 12 ur za glavnega mentorja in do 30 ur za neposrednega mentorja.«.

Po mnenju Zbornice je navedeno v nasprotju z določili 22. člena Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18 in 187/20), na podlagi katerega je minimum dosegljivosti glavnega mentorja 18 ur na mesec, minimum dosegljivosti neposrednega mentorja pa 80 ur na mesec.

Pripombe Zbornice v okviru javne razprave niso bile upoštevane. V zvezi s sprejetim Pravilnikom je Zbornica v nadaljevanju Ministrstvo za zdravje zaprosila za pojasnilo, kdo bo v primeru, ko bodo mentorji delo mentorja dejansko opravljali v večjem obsegu, kot je za izplačilo mentorskega dodatka določeno s Pravilnikom, kril razliko med izplačanim dodatkom za mentorstvo na podlagi 4. člena Pravilnika (t.j. do 12 ur na mesec za glavne mentorje in do 30 ur na mesec za neposredne mentorje) in dejanskim številom ur, ki jih bodo mentorji v okviru mentorskega dela opravili. Celoten dopis Zbornice je dostopen tukaj.

Dne 7.5.2021 je Ministrstvo za zdravje pojasnilo, da je izplačilo presežka mesečnih ur neposrednih in glavnih mentorjev (torej ko bo neposredni mentor delo mentorja dejansko opravljal več kot 30 ur na mesec in ko bo glavni mentor delo mentorja dejansko opravljal več kot 12 ur na mesec) strošek delodajalca mentorja in ne strošek proračuna Republike Slovenije. Celotno pojasnilo Ministrstva za zdravje se nahaja tukaj.

Oddelek za specializacije