Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obvestilo o podaljšanju veljavnosti licenc za eno leto

04.02.2021 17:14

Zdravnike in doktorje dentalne medicine, člane Zdravniške zbornice Slovenije, obveščamo, da je Državni zbor RS v okviru Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) sprejel tudi določilo, na podlagi katerega se vsem zdravnikom in zobozdravnikom, ki opravljajo zdravniško službo na svojem strokovnem področju, in ki so imeli na dan 31. 12. 2020 veljavno licenco, ta podaljša za eno (dodatno) leto:

45. člen

(1) Ne glede na tretji odstavek 33. člena ZZdrS se zdravniku, ki opravlja zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, in je imel na dan uveljavitve tega zakona veljavno licenco, veljavnost licence podaljša, in sicer za eno leto.

(2) Postopek za podaljšanje licence iz tega člena se začne po uradni dolžnosti.

Navedeno pomeni, da se s tem zakonom siceršnje trenutno sedemletno obdobje veljavnosti licenc izjemoma podaljšuje še za eno dodatno leto, torej na osem let.

Zbornica je v skladu z določilom drugega odstavka citiranega člena zakona po uradni dolžnosti pristopila k postopkom za podaljšanje veljavnosti licence za eno leto.

Tisti člani, pri katerih iz registra zdravnikov izhaja, da so imeli na dan 31. 12. 2020 veljavno licenco in da opravljajo zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega jim je bila podeljena licenca, bodo v prihodnjih dneh prejeli ustrezno odločbo o podaljšanju veljavnosti licence, ki jim bo osebno vročena.

Predmetno enoletno izredno podaljšanje veljavnosti licence ne bo v ničemer vplivalo na število doslej (v tekočem licenčnem obdobju) zbranih kreditnih točk – te se bodo upoštevale pri naslednjem rednem podaljšanju licence (za naslednje sedemletno obdobje).

Člani, pri katerih podatek o opravljanju zdravniške službe na strokovnem področju, za katerega jim je bila podeljena licenca, v registru ni razviden, bodo prejeli pisni poziv s priloženim obrazcem izjave, s katero bo lahko njihov delodajalec oziroma izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem opravljajo zdravniško službo, to potrdil. Tudi navedeni pozivi z izjavo bodo članom osebno vročeni. Člani lahko v roku 15 dni od prejema poziva izpolnjene in podpisane izjave pošljejo na naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, oziroma po elektronski pošti na naslov: gp.zzs@zzs-mcs.si.

V kolikor nam člani te izjave ne bodo poslali, to ne bo vplivalo na redno veljavnost njihove licence: licenca, ki jo posedujejo, jim bo veljala za sedemletno licenčno obdobje, navedeno v veljavni (zadnji) redni odločbi o podelitvi oz. podaljšanju licence.

Ob koncu pojasnjujemo, da smo zaradi velikega števila odločb in pozivov, ki jih je bilo treba izdati, uporabili možnost samodejne izdelave dokumentov, zaradi česar tistim članom, ki imajo sicer vzpostavljen varni elektronski predal (VEP), dokumentov nismo mogli vročati po tej poti, za kar jih prosimo za razumevanje.