Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti so upravičeni do denarne pomoči za testiranje svojih zaposlenih na virus COVID-19.

18.01.2021 16:09

Novo sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljevanju: PKP7) prinaša možnost uveljavljanja finančne pomoči delodajalcem za testiranje zaposlenih s hitrimi testi na virus SARS-CoV-2.   

PKP7 tako v 106. členu določa:

»(1) Upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: hitri test) je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).

(2) Upravičenec je upravičen do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

(3) Kot zaposleni iz prejšnjega odstavka šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

(4) Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini, večji od 5.000 eurov.

(5) Upravičenec je odgovoren za namensko porabo sredstev, prejetih na podlagi tega člena, ki jih lahko nameni izključno za izvedbo hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo testiranje zaposlenih.

(6) Hitre teste lahko izvedejo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.«           

Iz citiranega člena PKP7 izhaja, da so do finančne pomoči za izvedbo hitrih testov na COVID-19 upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Do dodatka niso upravičeni, če imajo na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini, večji od 5.000 eurov. Upravičenci lahko pomoč v skladu s petim odstavkom porabijo zgolj za izvedbo hitrih testov. Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za izvedbo hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za izvedbo hitrih testov, o tem obvesti Finančno upravo RS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.  

Finančna uprava RS je v zvezi s pomočjo objavila novico, ki je dostopna na tej spletni strani in na kateri najdete odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana z uveljavljanjem pravice iz 106. člena PKP7. Na koncu pojasnjujemo, da je za denarno pomoč potrebno oddati vlogo preko eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021. 

Oddelek za pravne zadeve