Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

SPREMEMBE Pravilnika o specializacijah

07.01.2021 16:46

V Uradnem listu št. 187/2020 z dne 14. 12. 2020 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, ki je začel veljati 29. 12. 2020 in uvaja nekaj novosti, na kratko:

 • S 1. 1. 2021 sta začeli veljati novi – spremenjeni vsebini iz klinične mikrobiologije ter žilne kirurgije. Pravilnik v zadnjem odstavku 22. člena določa: »Če se v času opravljanja specializacije spremeni program specializacije, po katerem specializant opravlja specializacijo, lahko specializant nadaljuje opravljanje specializacije po novem programu, če je opravil manj kot tretjino prejšnjega programa specializacije.«
 • Po novem specializacije ni več mogoče odobriti, ne da bi kandidat opravil razgovor s koordinatorjem specializacije. Pred spremembo je veljalo določilo, da v primeru, ko je za posamezno specializacijo na javnem razpisu specializacij uveden izbirni postopek, pa se eden izmed kandidatov ne udeleži osebnega razgovora, je edina posledica, da kandidat pri tem izbirnem merilu prejme 0 točk. Sedaj se v takem primeru kandidatu specializacije ne odobri.
 • Določen je način oddaje mnenj in priporočil, in sicer za zdravnike v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice.
 • Novo je določilo, da v primeru, ko je specializacija razpisana za znanega izvajalca, pa ta ne sporoči svojega predstavnika, ki bi sodeloval v izbirnem postopku, le-tega nadomesti eden izmed predstavnikov zbornice.
 • Pod določenimi pogoji ima en neposredni mentor izjemoma lahko dva specializanta.
 • Uvaja se nov institut začasnega mentorja ter novi pogoji za razrešitev glavnega mentorja.
 • Koordinator specializacije ima po novem lahko več kot enega namestnika.
 • Spremenjeni so pogoji za imenovanje nacionalnih koordinatorjev.
 • Vpeljano je novo določilo – Specializant mora biti na posameznem področju kroženja prisoten najmanj 80 odstotkov časa, da se mu prizna kot opravljeno.
 • Omogočeno je podaljšanje specializacije pri odsotnostih manj kot 20 zaporednih delovnih dni (če gre za krajša kroženja).
 • Dopolnjen je člen o izrednem kolokviju.
 • Na novo so urejeni pogoji in imenovanje za izpraševalce na specialističnih izpitih (skupaj z razrešitvami).

Pravilnik je v čistopisu dostopen na povezavi >>> 

Z dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na vodjo Oddelka za specializacije: tina.sapec@zzs-mcs.si