Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

SPREMEMBE Pravilnika o specializacijah

07.01.2021 16:46

V Uradnem listu št. 187/2020 z dne 14. 12. 2020 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, ki je začel veljati 29. 12. 2020 in uvaja nekaj novosti, na kratko:

 • S 1. 1. 2021 sta začeli veljati novi – spremenjeni vsebini iz klinične mikrobiologije ter žilne kirurgije. Pravilnik v zadnjem odstavku 22. člena določa: »Če se v času opravljanja specializacije spremeni program specializacije, po katerem specializant opravlja specializacijo, lahko specializant nadaljuje opravljanje specializacije po novem programu, če je opravil manj kot tretjino prejšnjega programa specializacije.«
 • Po novem specializacije ni več mogoče odobriti, ne da bi kandidat opravil razgovor s koordinatorjem specializacije. Pred spremembo je veljalo določilo, da v primeru, ko je za posamezno specializacijo na javnem razpisu specializacij uveden izbirni postopek, pa se eden izmed kandidatov ne udeleži osebnega razgovora, je edina posledica, da kandidat pri tem izbirnem merilu prejme 0 točk. Sedaj se v takem primeru kandidatu specializacije ne odobri.
 • Določen je način oddaje mnenj in priporočil, in sicer za zdravnike v elektronski obliki na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice.
 • Novo je določilo, da v primeru, ko je specializacija razpisana za znanega izvajalca, pa ta ne sporoči svojega predstavnika, ki bi sodeloval v izbirnem postopku, le-tega nadomesti eden izmed predstavnikov zbornice.
 • Pod določenimi pogoji ima en neposredni mentor izjemoma lahko dva specializanta.
 • Uvaja se nov institut začasnega mentorja ter novi pogoji za razrešitev glavnega mentorja.
 • Koordinator specializacije ima po novem lahko več kot enega namestnika.
 • Spremenjeni so pogoji za imenovanje nacionalnih koordinatorjev.
 • Vpeljano je novo določilo – Specializant mora biti na posameznem področju kroženja prisoten najmanj 80 odstotkov časa, da se mu prizna kot opravljeno.
 • Omogočeno je podaljšanje specializacije pri odsotnostih manj kot 20 zaporednih delovnih dni (če gre za krajša kroženja).
 • Dopolnjen je člen o izrednem kolokviju.
 • Na novo so urejeni pogoji in imenovanje za izpraševalce na specialističnih izpitih (skupaj z razrešitvami).

Pravilnik je v čistopisu dostopen na povezavi >>> 

Z dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na vodjo Oddelka za specializacije: tina.sapec@zzs-mcs.si