Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Rok za imenovanje odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ostaja 17. 12. 2020

05.01.2021 08:16

Kot smo vas obvestili že dne 30. 12. 2020, je bil predlog podaljšanja roka, v katerem so koncesionarji dolžni koncedentu sporočiti podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti, črtan iz besedila Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20; v nadaljevanju: PKP7), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 29. 12. 2020 in je začel veljati 31. 12. 2021. Obvestilo zbornice je dostopno na tej spletni strani.

Ker sprejeti PKP7 ne ureja morebitnega podaljšanja roka, vas opozarjamo, da v veljavi ostaja rok iz 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17). Rok za uskladitev se je tako iztekel 17. 12. 2020. Koncesionarjem, ki še niso uskladili svojega delovanja v zvezi z imenovanjem odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, predlagamo, da to storijo čim prej. Neizpolnjevanje pogojev glede imenovanja odgovornega nosilca je namreč en od možnih razlogov, iz katerih lahko koncedent koncesionarju odvzame koncesijo.

Vzorec izjave o določitvi odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ga je pripravil Oddelek za pravne zadeve, je dostopen na tej spletni strani. Predlagamo vam, da izpolnjeno izjavo koncedentu posredujete v najkrajšem možnem času v pisni obliki s priporočeno pošto. Pojasnjujemo tudi, da vas lahko koncedent pozove k dopolnitvi vloge, ki bi jo smatral kot nepopolno. Zlasti vas lahko pozove k predložitvi potrdila o nekaznovanosti odgovornega nosilca dejavnosti oz. predložitvi drugih dokazil, s katerimi se izkazuje, da odgovorni nosilec izpolnjuje pogoje iz Zakona o zdravstveni dejavnosti (pogoji za odgovornega nosilca so dostopni na tej povezavi).

Obrazec za izpis iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti) je dostopen na tej povezavi.

Opozarjamo tudi na spremembe, ki jih glede pogojev za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, prinaša PKP7. V skladu s PKP7 se šteje, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo.

Od uveljavitve PKP7 torej za odgovornega nosilca ne velja več pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Opozarjamo pa, da v skladu s PKP7 ta ukrep velja zgolj do 30. junija 2021. Zakonodajalec torej spremembe pogojev ni uredil trajno, ampak je to sprejeto zgolj kot začasna rešitev. Glede na besedilo PKP7 bo od 30. junija 2021 dalje ponovno veljal pogoj ustreznih delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izda dovoljenje.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Oddelek za pravne zadeve.        

Oddelek za pravne zadeve