Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica ZZZS pozvala k odpravi nedopustne prakse v zvezi z izrekanjem prepovedi uporabe receptov za osebno rabo

28.12.2020 15:56

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se je seznanila z nedopustno prakso Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), ki zdravnikom pošilja ne obrazložena in nezakonita obvestila o začasni prepovedi dodelitve in uporabe receptov za osebno rabo.  Z navedenimi obvestili ZZZS to prepoved samovoljno izreka zdravnikom, ki sicer izpolnjujejo pogoje iz 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja(Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljevanju: Pravila OZZ) in jim je ZZZS priznaval pravico do receptov za osebno rabo.

Zbornica je zato dne 24. 12. 2020 na ZZZS naslovila dopis št. 014-135/2020-1 (v nadaljevanju: dopis), v katerem je opozorila, da ZZZS brez ustreznega in zakonitega postopka posega v pravico zdravnikov, ki izhaja iz 210. člena Pravil OZZ.  Navedeni člen namreč določa, pod katerimi pogoji ima zdravnik pravico do receptov za osebno rabo ter kdaj se mu navedeno pravico lahko odvzame ali omeji. Pravica do receptov za osebno rabo je tako natančno pravno urejena in se odraža v individualnem upravičenju zdravnikov, ki ni in ne more biti prepuščeno prosti presoji ZZZS.      

Zbornica je poudarila, da obvestila ZZZS nimajo in ne morejo imeti nobenih pravnih učinkov, saj imajo tako bistvene procesne in materialne kršitve in pomanjkljivosti, da ne zadostijo niti minimalnim standardom, ki se zahtevajo za odločbo ali drug pravni akt, ki bi lahko vplival na pravice in obveznosti subjektov v Republiki Sloveniji. Ker s prepovedjo uporabe receptov za osebno rabo ZZZS enostransko in oblastveno posega v pravice, ki jih zdravnikom podeljuje materialnopravni predpis, bi moral ZZZS izdati ustrezen pravni akt v zakonitem postopku. Zbornica nadalje poudarja, da je ZZZS ni obvestil o nobenem morebitno napačnem ravnanju zdravnikov, zato zbornica ni mogla preveriti razlogov ZZZS, niti opraviti morebitnega strokovnega nadzora, ki bi edini lahko pokazal, da je prišlo do nepravilne rabe receptov za osebno rabo s strani zdravnikov, katerim je ZZZS izrekel prepovedi.

Zbornica je zato ZZZS pozvala, da brez odlašanja odpravi oziroma prekliče vse omejitve uporabe receptov za osebno rabo in o tem seznani vse prejemnike takih brezpredmetnih in nezakonitih obvestil ter zbornico. Nazadnje je zbornica še opozorila ZZZS, da bo v nasprotnem primeru sprožila ustrezne postopke pri pristojnih organih, ki bodo zagotovili odpravo teh nezakonitih praks.

Celoten dopis je na voljo tukaj.

Oddelek za pravne zadeve