Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sprejet Pravilnik o uveljavljanju povračila za izplačilo dodatka iz KPJS

15.12.2020 13:28

V Uradnem listu RS je bil dne 14. 12. 2020 objavljen Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 187/20; v nadaljevanju: Pravilnik). Namen pravilnika je ureditev postopka in rokov za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) iz državnega proračuna.

Za koga se uporablja pravilnik:

Pravilnik se uporablja za delodajalce v javnem sektorju in za zasebne izvajalce socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, ter zasebne vrtce s koncesijo in zasebne vrtce. V nadaljevanju predstavljamo ureditev povračila za zasebne izvajalce zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.     

Uveljavljanje dodatka za delo v rizičnih razmerah:

Pri komu se uveljavljanja:

Če zasebni izvajalec zdravstvenega varstva opravlja dejavnost v okviru mreže javne službe na primarni ravni in mu je koncesijo podelila občina, pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna RS in jo pošlje občini, ki mu je podelila koncesijo. Če je več občin podelilo koncesijo enemu zasebnemu izvajalcu zdravstvenega varstva, se pošlje vloga sedežni občini. Občina mora vloge teh koncesionarjev poslati Ministrstvu za zdravje RS.

Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe in koncesijo ni dobil od občine, mora pripraviti vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna RS in jo poslati Ministrstvu za zdravje.

Ministrstvo za zdravje RS za zasebne izvajalce pripravi zahtevek in ga pošlje Ministrstvu za finance RS.

Vsebina vloge:

Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva mora v vlogi za pridobitev sredstev navesti vse podatke iz preglednice, ki je dostopna na tej spletni stani, in vsebuje najmanj:   

– število zaposlenih,      

– število upravičencev,  

– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,

– bruto/bruto znesek dodatka. 

Koliko zahtevkov je potrebno vložiti:

Zahtevek oziroma vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države se mora pripraviti za vsak mesec posebej, znesek pa poleg bruto obveznosti za izplačilo dodatka vključuje tudi obveznosti delodajalca (bruto-bruto).

Rok za vložitev zahtevkov:

Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe, vlogo za izplačilo sredstev iz proračuna države vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena. 

Oddelek za pravne zadeve