Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odpremljena volilna gradiva za drugi krog predsedniških volitev

03.12.2020 15:28

Podjetje Uradni list bo danes, 3. 12. 2020, vsem članom odpremilo volilna gradiva za drugi krog predsedniških volitev.

Podjetje Uradni list bo danes, 3. 12. 2020, vsem članom zbornice odpremilo pošiljke z volilnimi listi za 2. krog volitev predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. V pošiljki boste prejeli:

  • Vabilo in navodilo za glasovanje.
  • Volilni list za predsednika zbornice.
  • Povratno kuverto, v kateri pošljete glasovnico podjetju Uradni list.

Skladno s sklepom volilne komisije št. 26 glasovanje poteka do 15. 12. 2020 do 14.00 ure, ko bo volilna komisija pričela s štetjem vseh glasov, ki bodo na zbornico prispeli do tega dne do 14.00. Glasovi, ki bodo na zbornico prispeli po tem roku, kot prepozni ne bodo upoštevani.

Navodilo za glasovanje:

Volilna komisija je na korespondenčni seji, ki se je zaključila v petek, 27. 11. 2020, sprejela sklep št. 32, ki natančno ureja način glasovanja na predsedniških volitvah v drugem krogu. Skladno s tem sklepom so navodila sledeča:

  1. Volivci v drugem krogu predsedniških volitev glasujejo tako, da prejeti volilni list izpolnijo in pošljejo v povratni kuverti, ki so jo prejeli skupaj z volilnim listom, skladno z navodili, ki so priložena volilnemu listu in povratni kuverti.
  2. Povratna kuverta, priložena volilnemu listu, vsebuje črtno kodo s podatki o volivcu, ki je potrebna le zaradi ugotavljanja volilne udeležbe, ne bo pa omogočala vpogleda v to, kako je volivec glasoval, saj bo volilna komisija pisemske ovojnice po odprtju zbirala ločeno od volilnih listov.
  3. Če na povratni kuverti koda ne bo razvidna (koda bo izbrisana, prečrtana ipd., ali pa bo volivec poslal svojo glasovnico v drugi kuverti kot priloženi), volilna komisija prejetega volilnega lista ne bo upoštevala.
  4. V posamezni povratni kuverti sme biti le en volilni list. Če bo v povratni kuverti več kot en volilni list (recimo zakonca ali več oseb v istem gospodinjstvu bi svoje glasove oddalo skupaj v eni povratni kuverti in ne vsak v svoji), volilna komisija nobenega volilnega lista ne bo upoštevala.

Navodila z glasovanjem z enako vsebino so tudi priložena glasovnici, ki jo boste prejeli po pošti. Zelo pomembno je, da se teh navodil držite in tako omogočite točno evidentiranje števila prejetih glasovnic, pa tudi, da bo vaš glas veljaven in upoštevan.

Glasovanje v primeru neprejema volilnega lista:

Za primer, da volilnega lista ne boste prejeli, je volilna komisija na svoji 5. korespondenčni seji sprejela sklep št. 28, ki se glasi:

GLASOVANJE V PRIMERU NEPREJEMA VOLILNIH LISTOV

  1. Vsak član, ki ni prejel volilnih listov (iz kakršnegakoli razloga), odda svoj glas na ZZS na dan volitev, 15. 12. 2020, med 8.00 in 14.00 uro. Mesto volitev bo označeno.
  2. Vsem članom, ki bodo želeli glasovati na tak način in bodo to sporočili zbornici, bo zbornica posredovala potrdilo, da je za njihovo prehajanje občinskih mej podana izjema iz prvega odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20 in 159/20) oz. druge vsebinsko enake določbe tedaj veljavnega predpisa.
  3. Sklep se objavi na spletni strani zbornice.

V primeru, da boste z namenom oddaje vašega glasu na sedežu zbornice potrebovali potrdilo za prehajanje občin, nam to, prosimo, sporočite na e-poštni naslov tina.prijatelj@zzs-mcs.si, da se vam pripravi potrdilo.

Ob tem še opozarjamo, da so tudi v drugem krogu predsedniških volitev skladno s sklepom volilne komisije št. 27 pošiljke z volilnim materialom odpremljene na vaš stalni naslov (ne glede na to, na kateri naslov sicer prejemate pošto), razen, če ste do 25. 11. 2020 sporočili, da želite prejeti volilno gradivo na naslov, ki ga imate v registru zdravnikov navedenega kot začasni naslov (oz. naslov za prejemanje pošte).

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register ge. Nastji Pavlič ali pa z vpogledom v »Profil zdravnika« na intranetni strani, do katere lahko dostopite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.

Zdravniška zbornica Slovenije