Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica pozvala ministrstvo za zdravje k odpravi nejasnosti, ki jih je vzpostavil t.i. PKP5

02.11.2020 14:25

Zbornica je 29. 10. prejela dopis ministrstva za zdravje, v katerem prosi zbornico, da le-ta seznani svoje člane s podaljšanjem roka iz 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZDej (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljevanju: ZZDej-K). Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) je namreč s 3. členom za 2 leti podaljšal prehodno obdobje za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti.

To pomeni, da morajo v  skladu s spremenjenim 39. členom ZZDej-K vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena zakona, najkasneje do 17. 12. 2022 vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

V povezavi z navedenim je ministrstvo za zdravje v svojem dopisu zapisalo, da bo pripravilo ustrezne vloge za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti in jih objavilo na svoji spletni strani.

Na zgornji dopis je zbornica poslala odgovor, s katerim ministrstvo opozarja na absurdno situacijo, ki bi jo lahko vzpostavila napačna razlaga spremenjenega ZZDej-K. Z ZZUOOP je bil namreč spremenjen zgolj 39. člen ZZDej-K ne pa tudi 41. člen ZZDej-K, ki nosilcem zdravstvene dejavnosti s koncesijo nalaga, da do 17. 12. 2020 svojemu koncedentu sporočijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti iz koncesije.

Z namenom odprave trenutnega nesmiselnega normativnega stanja je zbornica ministrstvo za zdravje pozvala naj odpravi zgoraj opisano nejasnost tako, da bosta roka iz 39. člena in 41. člena ZZDej-K usklajena (tj. podaljšanje roka iz 41. člena ZZDej-K na 5 let od uveljavitve zakona).

Oddelek za pravne zadeve