Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Državni zbor RS sprejel amandma Zdravniške zbornice Slovenije

20.10.2020 17:16

Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je uspela s predlogom amandmaja v zvezi z sofinanciranjem obvezne enomesečne zaloge osebne varovalne opreme. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP), ki je bil sprejet prejšnji teden, sedaj v prvem odstavku 37. člena določa: »Za namen preprečevanja širjenja in odpravo posledic COVID-19 se iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme javnim zdravstvenim zavodom in izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, razen izvajalcev iz prvega odstavka 81. člena tega zakona.« Pojasnjujemo, da ZZUOOP trenutno še ne velja, začel pa bo veljati en dan po objavi v Uradnem listu RS.

Na podlagi navedenega člena bo iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije, zagotovljeno sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme javnim zdravstvenim zavodom in vsem drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, razen izvajalcem na področju socialnega varstva.

Prvoten predlog člena je bil omejen zgolj na javne zdravstvene zavode, v skladu z amandmajem zbornice pa se je krog upravičencev do sofinanciranja osebne zaščitne opreme razširil tudi na izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki imajo koncesijo. Z amandmajem je zbornica tako zagotovila enakopravnost vseh izvajalcev v javni zdravstveni mreži.     

Višino najvišjega obsega sredstev sofinanciranja po posameznih izvajalcih bo s sklepom določil minister za zdravje, pri čemer se zahteva neprekinjeno izvajanje dejavnosti izvajalca in upošteva tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vrsta in količina opreme bo določena glede na vrsto in obseg zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajalec opravlja. Ukrep iz 37. člena bo veljal do 31. 12. 2021, Vlada RS pa ima možnost, da ukrep podaljša s sklepom največ za obdobje šestih mesecev.        

Nadalje pa zbornica svoje člane opozarja še na javni razpis  »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«, ki je dostopen tukaj. Razpis je odprt do 31. 10. 2020, njegov namen pa je podelitev nepovratnih sredstev za nakup zaščitne opreme. Nanj se lahko prijavijo tudi izvajalci zdravstvenih storitev, ki so organizirani kot gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., k.d. ipd.) oziroma samostojni podjetniki (s.p.). Razpis pa ne omogoča prijave zasebnim zdravstvenim delavcev (fizičnim osebam, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost in so vpisane v register zasebnih zdravstveni delavcev, ki se vodi pri ministrstvu, pristojnim za zdravje).


Oddelek za pravne zadeve