Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje RS sprejelo dopolnitev Pravilnika, ki ureja pomoč izvajalcem zdravstvene dejavnosti v višini 80% pogodbene vrednosti z ZZZS

19.10.2020 16:31

Ministrstvo za zdravje RS je dne 14. 10. 2020 sprejelo Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 145/20, v nadaljevanju: pravilnik), ki je začel veljati 17. 10. 2020.  Navedeni pravilnik se nanaša na uveljavljanje pravice iz 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20), ki ureja povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

S spremembo pravilnika se je dodal nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen

(vračilo upravičenj in preklic zahtevka)

(1) Če so izvajalci zdravstvene dejavnosti vložili zahtevke za povračilo sredstev in vloge v roku iz prejšnjega člena, vendar pa do tega roka niso vrnili že prejetih upravičenj iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: upravičenja), so pa upravičenja vrnili do 31. 10. 2020, ZZZS izvede povračilo sredstev upravičenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti do 30. 11. 2020. Če izvajalci zdravstvene dejavnosti do roka iz prejšnjega stavka ne vrnejo v celoti prejetih upravičenj, do povračila sredstev niso upravičeni.

(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki želijo preklicati že vloženi zahtevek za povračilo sredstev, na ministrstvo posredujejo preklic izjave iz drugega odstavka prejšnjega člena in ZZZS izstavijo dobropis v višini vloženega zahtevka za povračilo sredstev do 31. 10. 2020.«

Nov člen tako podrobneje ureja možnost vračila prejetih upravičenj iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki veljajo za dejavnost gospodarstva. Če so izvajalci zdravstvene dejavnosti vložili zahtevke za povračilo sredstev in vloge najpozneje do 15. 9. 2020, a niso do omenjenega datuma vrnili že prejetih upravičenj iz naslova ZIUZEOP, so pa upravičenja vrnili do 31. 10. 2020, ZZZS izvede povračilo sredstev upravičenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti do 30. 11. 2020. Pravilnik tako določa, da je končni rok za vračilo vseh upravičenj prejetih po ZIUZEOP do dne 31. 10. 2020, če je posamezni izvajalec zdravstvene dejavnosti pravočasno (do 15. 9. 2020) vložil zahtevek za povračilo sredstev in vloge. Izvajalci, ki so vložili zahtevke za povračilo sredstev in vloge do 15. 9. 2020 in ne bodo vrnili sredstev do 31. 10. 2020, ne bodo upravičeni do povračila sredstev.

Drugi odstavek novega 4.a člena pa določa način preklica že vloženega zahtevka za povračilo sredstev. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki želijo preklicati že vloženi zahtevek za povračilo sredstev, lahko na Ministrstvo za zdravje RS posredujejo preklic izjave, ki je priloga pravilniku, in ZZZS izstavijo dobropis v višini vloženega zahtevka za povračilo sredstev do 31. 10. 2020.

Oddelek za pravne zadeve