Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica opozorila prisojne državne organe na njihova nedopustna ravnanja pri uveljavljanju pomoči na podlagi 76. člena ZIUOOPE

25.09.2020 09:47

Zbornica je z dopisom Vlado RS, ministrstvo za zdravje in ministrstvu za finance ter FURS opozorila na kršitve, povezane s postopkom izvajanja 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: ZIUOOPE) in navedene organe pozvala, da v novem »protikorona zakonu« le-te odpravijo.

V svojemu dopisu je zbornica zgoraj navedene organe med drugim opozorila na naslednje nepravilnosti, do katerih v postopku izvajanja pravice iz 76. člena ZIOOPE ne bi smelo priti:

  1. Na podlagi 76. člena ZIUOOPE je bil sprejet Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20; v nadaljevanju: pravilnik), katerega določbe niso dosegle svojega namena (tj. zagotovitev jasnosti in določnosti postopka uveljavljanja pravice iz 76. člena ZIUOOPE).
  2. Zbornica je pristojne organe opozorila na nedopustno neodzivnost ministrstva za zdravje, ki je ob nejasnih določbah pravilnika omejilo učinkovito izvajanje pravice koncesionarjev iz 76. člena ZIUOOPE. Tako je ministrstvo za zdravje ustrezna navodila glede postopka vračanja sredstev podalo šele 11. 9. 2020 (tj. štiri dni pred končnim rokom za uveljavitev pravice iz 76. člena ZIUOOPE).
  3. Na koncu pa je zbornica pristojne organe opozorila na eklatantno kršitev ustavne pravice načela zaupanja v pravo, saj je ministrstvo za zdravje v svojih pojasnilih z dne 11. 9. 2020 razširilo krog pravic, ki so jih morali koncesionarji vrniti, ter tako podalo drugačno stališče, kot ga je že zavzelo 20. 8. 2020.

Z namenom odprave vsaj nekaterih nepravilnosti je zbornica z dopisom predlagala naj se v postopku sprejemanja novega predloga »protikorona zakona« odpravi izvršene nepravilnosti. Za njihovo odpravo je podala dva predloga:

  1. novo obliko pomoči,
  2. amandma 76. člena ZIUOOPE, s katerim bi se zagotovilo, da bi se koncesionarjem, ki so FURS-u nakazali sredstva za oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo, le-ta vrnila.

Oddelek za pravne zadeve