Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razporejanje specializantov v COVID enote

14.09.2020 09:43

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije se je seznanil z informacijo, da pooblaščeni izvajalci za izvajanje programov specializacij, specializante samovoljno razporejajo na delo v COVID enote, kljub temu, da morajo specializanti krožiti v skladu z uradnim programom kroženje. Vse pooblaščene izvajalce zato opozarjamo na določilo 23. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, v nadaljevanju: Zakon), ki določa, da specializant v času opravljanja specializacije pri pooblaščenem izvajalcu do delodajalca nima nobenih delovnih obveznosti, ohrani pa vse pravice iz delovnega razmerja. Specializanti se usposabljajo pri pooblaščenem izvajalcu v skladu z uradnim programom kroženja. V kolikor pooblaščeni izvajalec, pri katerem se specializant usposablja, le-temu ne omogoča kroženja oziroma usposabljanja v skladu s predpisanim programom, je to lahko razlog za odvzem pooblastila izvajanja specializacij. 

Pooblaščeni izvajalci torej ne smete specializantov razporejati na delo v COVID ambulante/enote, saj za to nimate pravne podlage. Tovrstno delo je bilo omogočeno zgolj v času razglašene epidemije, in sicer na podlagi odloka vlade, ki pa je bil meseca maja 2020 preklican. Prosimo, da navedeno upoštevate.

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov