Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razporejanje specializantov v COVID enote

14.09.2020 09:43

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije se je seznanil z informacijo, da pooblaščeni izvajalci za izvajanje programov specializacij, specializante samovoljno razporejajo na delo v COVID enote, kljub temu, da morajo specializanti krožiti v skladu z uradnim programom kroženje. Vse pooblaščene izvajalce zato opozarjamo na določilo 23. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19, v nadaljevanju: Zakon), ki določa, da specializant v času opravljanja specializacije pri pooblaščenem izvajalcu do delodajalca nima nobenih delovnih obveznosti, ohrani pa vse pravice iz delovnega razmerja. Specializanti se usposabljajo pri pooblaščenem izvajalcu v skladu z uradnim programom kroženja. V kolikor pooblaščeni izvajalec, pri katerem se specializant usposablja, le-temu ne omogoča kroženja oziroma usposabljanja v skladu s predpisanim programom, je to lahko razlog za odvzem pooblastila izvajanja specializacij. 

Pooblaščeni izvajalci torej ne smete specializantov razporejati na delo v COVID ambulante/enote, saj za to nimate pravne podlage. Tovrstno delo je bilo omogočeno zgolj v času razglašene epidemije, in sicer na podlagi odloka vlade, ki pa je bil meseca maja 2020 preklican. Prosimo, da navedeno upoštevate.

Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov