Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje poslalo navodila za uveljavljanje pomoči po 76. členu ZIUOOPE

11.09.2020 14:14

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je pravkar (11. 9. 2020) zbornici poslalo dopis (dostopen na tej povezavi), v katerem so podana navodila za vračanje pomoči za gospodarstvo, prejetih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - ZIUOOPE, 101/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Te pomoči morajo namreč vrniti vsi koncesionarji,  ki bi želeli uveljavljati pomoč na podlagi 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 - ZIUPDV, 101/20 - skl. US, 104/20 - ZS-M; v nadaljevanju ZIUOOPE).

Postopek za uveljavljanje pomoči po 76. členu ZIUOOPE je skladno z navodili ministrstva sledeč:

1) Koncesionarji (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki želijo uveljavljati zahtevek v skladu s 76. členom ZIUOOPE, na ministrstvo (elektronski naslov: gp.mz@gov.si) posredujejo izjavo, ki je priloga Pravilnika o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/20; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pa izstavijo fakturo skladno z navodili ZZZS.

2) Upravičenci, ki so prejeli upravičenja iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20, v nadaljevanju ZIUZEOP), in sicer:

- nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov,

- oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo,

- izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in

- oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene,

3) Upravičenec preko sistema eDavki izpolni Izjavo o vračilu prejetih upravičenj (v nadaljnjem besedilu: izjava iz sistema eDavki) in izvede vračilo upravičenj iz prejšnje točke, z nakazilom na TRR račune za posamezno upravičenje, in sicer:

Vračilo povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo + odsotnost zaradi višje sile.

Račun pri ZRSZ: SI56 0110 0603 0264 217.

Sklic: številka sklepa, s katerim so bila odobrena sredstva in je napisana na odločbi ZRSZ.

Vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 28. člena ZIUZEOP (delodajalci).

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 759.

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020.

Vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 33. člena ZIUZEOP (delodajalci).

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 759.

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-7620.

Vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 38. člena ZIUZEOP (samozaposleni).

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 662.

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020.

Vračilo izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Račun pri FURS: 0110 0600 0064 140.

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020.


   
     
      
          

4) Ko bo ministrstvo prejelo zahtevek za povračilo sredstev v skladu s pravilnikom, ki bo vključeval izjavo iz 1. točke tega dopisa terfakturo, izdano skladno z navodili ZZZS, in bo upravičenec vrnil vsa prejeta upravičenja iz 2. točke tega dopisa (navedeno bo MZ preveril pri Finančni upravi Republike Slovenije) bo upravičenec v rokih določenih v pravilniku prejel nakazilo sredstev v višini, kot izhaja iz tabele, objavljene na spletni strani ZZZS.

5) ZZZS bo izvedel povračilo sredstev iz 76. člena ZIUOOPE upravičencem, ki niso uveljavili upravičenj iz 2. točke tega dopisa oziroma so le-te vrnili v celoti.Če FURS ugotovi, da upravičenec ni vrnil vseh prejetih upravičenj iz 2. točke tega dopisa, bo s strani ministrstva pozvan, da to nemudoma stori.


Opozarjamo, da iz teh navodil ministrstva za zdravje izhaja, da je potrebno vrniti več tipov pomoči, kot je to veljalo prej.

Ponovno tudi opozarjamo, da je rok za vložitev zahtevka za uveljavljanje pomoči na podlagi 76. člena ZIUOOPE 15. 9. 2020
.
   

Oddelek za pravne zadeve