Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za področje dentalne medicine ​

01.09.2020 13:36

Zdravniška zbornica Slovenije danes, 1. septembra 2020, objavlja javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za področje dentalne medicine.

Na poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za področje dentalne medicine se skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (specialisti, ki imajo učiteljski naslov, naziv svetnika ali višjega svetnika s strokovnega področja specializacije, specialisti, ki imajo naslov primarij, ali specialisti, ki imajo najmanj 4 leta praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu in so v trenutnem licenčnem obdobju zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence),

-         imajo izkazana znanja s področja vodenja kakovosti.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat nadzornikov kakovosti traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge nadzornikov kakovosti so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

  • svoj življenjepis ter
  • predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete na področju dentalne medicine.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE NADZORNIKA KAKOVOSTI ZA PODROČJE DENTALNE MEDICINE, do vključno 30. septembra 2020 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 30. septembra 2020).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Odbora za zobozdravstvo in člani Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo.

 

Postopek imenovanja nadzornika kakovosti

Izvršilni odbor je na svoji 79. seji sprejel sklep, da postopek imenovanja nadzornika kakovosti za področje dentalne medicine poteka na naslednji način:

•           Ob prenehanju funkcije nadzornika kakovosti (potek mandata, odstop, razrešitev, upokojitev in podobno), se na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije objavi javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za področje dentalne medicine. V njem se navedejo pogoji, katere morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj področja dentalne medicine.

•           Izbor med prijavljenimi kandidati opravijo predsednik Odbora za zobozdravstvo in člani Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo.