Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zbornica pozvala MZ k sprejemu novega pravilnika o pogojih za opravljanje zdravstvene dejavnosti

17.08.2020 11:30

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) je na Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovila dopis, s katerim je ministrstvo pozvala k takojšnjemu sprejetju pravilnika, ki bi podrobneje določil pogoje opremljenosti in ustreznosti prostorov ter opreme za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljevanju: ZZDej-K), ki je pričel veljati 17. 12. 2017, v 47. členu med drugim določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/92 in 98/99 – ZZdrS), ki pa se še vedno uporablja do uveljavitve predpisa izdanega na podlagi tega zakona.

Ministrstvo bi moralo na podlagi dvanajstega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19, 82/20; v nadaljevanju: ZZDej) v povezavi s 45. členom ZZDej-K do 17. 6. 2018 sprejeti podzakonski predpis, ki bi podrobneje določil pogoje opremljenosti in ustreznosti prostorov ter opreme za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, česar ministrstvo do danes ni storilo. Od predvidenega roka za sprejem novega pravilnika je tako minilo že več kot dve leti. Zbornica je ministrstvo opozorila na dejstvo, da je bilo ono tisto, ki je pripravilo predlog ZZDej-K, ter je tako imelo bistven vpliv na določanje rokov za sprejem podzakonskih aktov.

Zbornica je zato pozvala ministrstvo, da izpolni svojo dolžnost in nemudoma sprejme nov pravilnik, ki bo podrobneje uredil pogoje opremljenosti in ustreznosti prostorov ter opreme za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije